Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

OBK Mats Ek

Från mötet med Operans Balettklubb: Margareta Lidström (intervju), Mats Ek, Dmitry Zagrebin, Daniel Norgren-Jensen, Joakim Adeberg, Anthony Lomuljo, Daniel Goldsmith, Emely Slawski, Madeline Woo, Marie Louise Waldenström (intervju). Foto Cristian Hillbom

31 mar
2023

Mats Ek om Mats Eks Julia & Romeo

Operans Balettklubb gästades lördag 25 mars av koreografen Mats Ek och dansare inför nypremiären av ”Julia & Romeo” på Kungliga Operan. Verket uppfördes på teatern för första gången 2013. Det har också turnerat i Europa och i USA. Nypremiär är 31 mars med delvis nya rollbesättningar. Inbjudna dansare var Emely Slawski och Madeline Woo som båda dansar Julia, Anthony Lomuljo – Romeo, Daniel Norgren-Jensen – Mercutio, Dmitry Zagrebin – Benvolio, Joakim Aderberg – Paris och Daniel Goldsmith – Tybalt. Mats och dansarna intervjuades av Marie Louise Waldenström och Margareta Lidström.

Mats Eks Julia & Romeo

Julia och Romeo. Kungliga Baletten 2023. Koreograf Mats Ek. Foto Kungliga Operan/Sören Vilks

Din mamma Birgit Cullberg koreograferade en ”Romeo och Julia” som fick stor framgång och som du själv dansade i. Har den varit en inspiration för dig eller ett hinder i skapandet av din version?
Det är en bra fråga. Jag dansade pappan. Jag har också dansat i kåren i en version i Düsseldorf i ett stort klassiskt kompani där jag arbetade en tid. Jag har valt att inte använda Prokofjevs musik som är den man brukar använda och som användes i Birgits version och i versionen i Düsseldorf.

Jag har valt att göra en sammanställning av musik av Pjotr Tjajkovskij. Ett av skälen till det var att komma bort från en slags automatik i hur man lyssnar till musiken, till den musik jag själv dansat till. Jag tror inte att Birgits version har varit ett hinder, absolut inte. Kanske inte en hjälp heller annat än att den hjälpte mig ta ett steg i en annan riktning och börja om från noll. Att skapa ett eget musikaliskt koncept.

Hur arbetade du med musikvalet?
Jag sökte länge och väl i Sjostakovitj musik, en kompositör jag älskar. Men jag hittade inte den unga kärleken representerad där. Den är måste man påstå viktig i berättelsen om Romeo och Julia. Då började jag leta i Tjajkovskij musik. Där hade jag svårt att hitta kriget, aggressionen och de fysiska motsättningarna, hans musik är våldsam på ett annat sätt. Men jag tror att det löste sig, det är upp till publiken att avgöra.

Det var en lång resa att sammanställa musiken. Det har gjorts bearbetningar av vissa delar av Anders Högstedt för att de ska låta mer orkestrerade och symfoniska och för att de ska höra ihop med de situationer de ska gestalta.

Mats Ek Julia & Romeo

Julia & Romeo, Kungliga Baletten, våren 2023

Du har ändrat titeln till ”Julia & Romeo”. Vad kan du berätta om det och om din version?
Det kanske var ett lite kokett försök till att börja med för att det inte skulle gå på i gamla vanliga spår. Man skulle skärpa lyssningen och uppmärksamheten när man hörde titeln. Ett sätt att provocera fram ett svar på den frågan också från publiken.

Men för min del har det flera orsaker. En mer anekdotisk orsak är att Shakespeare många gånger stal sin historia från en helt annan. I en italiensk samling av kortberättelser fanns ”Den tragiska historien om Julietta och Romeo”. Sin egen version avslutar han med ett rim ”och inga har lidit så som Julia och Romeo”. Det finns sådana lite lustiga kopplingar.

Men framför allt för min del är den bredaste konfliktarenan i berättelsen Julias familj. Hon är offer för en patriarkal ordning som vill gifta bort henne mot sin vilja. Ett problem som vi känner till finns i många sammanhang fortfarande idag. Det finns även komplikationer mellan modern, fadern och Tybalt.

Romeo har sin familj i sina vänner Mercutio och Benvolio. Den relationen är inte uppdelad i individuella problem bortsett från Mercutio som är den mest komplexa karaktären i berättelsen. Det sägs att Shakespeare kände sig nödgad att ta livet av honom i tredje akten istället för i femte annars skulle han tagit över hela dramat.

Magdalena Åbergs scenografi vad spelar den för roll i verket?
Den är avgörande i den här versionen. Den annonserar själva staden Verona. I stadens gränder där trängdes de olika klanerna och familjerna och mötte varandra både i fest och krig. Den ger känslan av instängdhet men erbjuder också en möjlighet till flyktvägar.

Man kan med hjälp av hennes scenografi både ge en känsla av en stad och en interiör.

Det finns även en fin koppling mellan scenografin och scenrummet. Scenrummet gjordes svart för Magdalenas scenografi och på det sättet tar hela scenkroppens innanmäte del av den. Mot det kunde hon sätta sin effektiva färgsättning. Varje person har sin egen färg också i kåren. Det ger en rikedom i enkelheten som jag tycker är avgörande.

Mats Ek Julia & Romeo

Julia och Romeo. Kungliga Baletten 2023. Daniel Norgren Jensen och Dimitry Zagrebin. Koreografi Mats Ek. Foto Kungliga Operan/Sören Vilks

Har du ändrat mycket och hur förbereder du dina koreografier?
Jag har gjort en del små för mig viktiga förändringar som jag har velat göra länge. Det tog två år från korn till kaka innan verket var färdigt. Men då arbetade jag även med annat parallellt. Jag förberedde koreografin här i studion för mig själv på morgonen. När jag i det här fallet med ”Julia och Romeo” kunde historien så väl behövde jag börja från noll, inte ta något för givet och det behöver i mitt fall tid.

När jag förbereder en koreografi arbetar jag ut ett förslag innan jag möter dansarna. Jag har ett utarbetat koncept i förhållande till musik och scenografi. Det aktuella förslaget till dansaren på koreografisk lösning utav den situation som ska gestaltas måste jag ha för att för det första veta vad jag själv vill och för det andra för att jag är för skygg för att börja improvisera något meningsfullt tillsammans med dansarna. Förslaget får gärna gå fel men har jag det kan jag improvisera.

Det blir vartefter en utväxling med dansarna som förhoppningsvis tar över mer och mer. Inte så att dansarna koreograferar om men de gör materialet till sitt eget. Då ser jag svagheterna och möjligheterna i det ursprungliga förslaget. Inte minst begås det misstag under processen som kan bli en oväntad lösning.

Mötet gick vidare med frågor till dansarna om deras roller och om arbetet med verket.
De framhöll hur lärorikt och inspirerande det är att arbeta med Mats. De redogjorde för hur fysiskt utmanande och innehållsrik hans koreografi är och hur känslomässigt krävande gestaltningen är. De berättade också att man behöver vara stark i sin klassiska teknik för att kunna utföra Mats koreografi men även kunna ta till sig hans specifika stil och rörelsekvalitet. Den slipas på under repetitionerna och det tar tid.

De säger vidare att det kan vara svårt och fysiskt krävande att kombinera den klassiska baletten med den samtida dansen. Det är en av de största utmaningarna i ett kompani som Kungliga Baletten som gör båda delarna. De framhöll också hur oerhört noga Mats är med formen och hur mättat med uttryck varje steg är.

Mats poängterar att det inte är via ansiktsuttrycken utan att det är genom formens precision som känslan förmedlas. naturligtvis är hjärta, mage och hjärna med, men det är avgörande att den kopplingen sker, det är inte pantomim utan det är dans. Mats ger dansarna mycket information men samtidigt frihet i sina gestaltningar. Han säger att det inte handlar om dansaren själv utan om historien som ska berättas, varje föreställning måste vara ny. Dansarna säger vidare att det dramatiska uttrycket inte arbetas med på samma sätt när de arbetar med de klassiska baletterna.

Mats kommenterar detta. Han anser att det är ett misstag att de stora klassiska baletterna inte skulle ha samma dramatiska krav på sig, något som har glidit undan. Det ursprungliga berättarbehovet finns i dessa verk både i musiken och i berättelsen. Att inte taga tillvara detta är ett hot mot den klassiska baletten, att kopplingarna till ursprungets nödvändighet inte finns kvar utan att det blir en replik på någonting som gjorts tidigare, en kliché som återuppstår. Mats tror absolut att det finns en stor potential i de stora dramatiska klassiska verken att återerövra berättelsens nödvändighet.

Mats Ek Julia & Romeo

Julia och Romeo. Kungliga Baletten 2023. Koreograf Mats Ek. Foto Kungliga Operan/Sören Vilks.

Även publiken fick ställa frågor. Varför ska Fursten rulla in på scenen, för mig är det ett nedvärderande av honom?
Vilken bra fråga den svarar jag gärna på, säger Mats.

Det är säkert en barnslighet hos mig själv. Men jag försöker komma så långt bort som möjligt från det förväntade. Det naturliga är då så att säga även i det här speciella artificiella sammanhanget att den högtstående kommer in med högburet huvud eller bärs in. Det använder jag en gång i verket. Det är när pappan har mördat sitt eget barn och bärs ut i triumf av fyra män. Då tycker jag att det har effekt.

Men när Fursten kommer in som en bekymrad och hjälplös ledare för en stad som håller på att falla isär då rullas han in och rullas ut som ett explicit uttryck för att han dels är speciell men också hjälplös. Att han rullar är inte alls nedvärderande för mig. En rullande kropp på ett golv är för mig lika mycket värt i sig som ett högt hopp eller en piruette. Därvidlag försöker jag nollställa mig om vad som är högt och lågt enligt de klassiska parametrarna, de gör mig förbannad. Det är ofta lögner bakom de värderingarna att socialt högtstående personer rör sig på ett speciellt sätt.

Tvärtom tycker jag att de ofta är fula och inte alls har den elegans och skönhet som förutsätts på scenen. För oss som arbetar med konst, hoppas vi, gäller det att nollställa oss från de konventioner som inte medvetet arbetas med. Det kan man göra och då tycker jag att det är rättmätigt att använda dem, men inte per automatik.

Ytterligare en fråga ställdes från publiken. I slutet när de unga har dött ser det ut som om träd växer som fyller scenen. För mig betyder det att efter deras död har världen förändrats. Var det din idé eller bara min fantasi?
Det är absolut din egen fantasi, men jag är glad att jag har gett din fantasi luft under vingarna. Träden du talar om är ben som lyfts och många med rumpan mot publiken.

Jag ser det också så att det finns en förlösning efter det fruktansvärda som har hänt. Det kanske generar ett nytt läge. Det finns till och med i pjäsen en slags väldigt dyster men trots allt chans som blottas mycket vagt om att den här tragedin kan generera någon form utav bättre läge efteråt. Det betalar sig inte, det är banalt att säga, med människor som dör men det kan förlösa en slags avstamp.

OBK Mats Ek

Margareta Lidström (skribent Dansportalen), Mats Ek (koreograf), Marie Lousie Waldenström (skribent Dansportalen), Helena Wigle (ordförande Operans Balettklubb). Foto Cristian Hillbom

Du skapar fortfarande nya verk senast ”Våroffer” för English National Ballet som hade premiär hösten 22. Hur ser framtiden ut, finns det något du har i åtanke som du känner att du ännu inte har gjort?
Ja, jag har ju inte dött ännu. Förlåt det kanske var cyniskt. Jag är gammal och tacksam för att jag har kunnat hålla på så här länge. Jag tar inte för givet att det blir flera verk. För mig finns det en logik i att om du öppnar kameran kan du inte använda filmen, så som det var på den analoga tiden. Någon form av hemlighet runt det som bliva skall brukar jag hålla kvar. Vi får se.

Margareta Lidström
Operans Balettklubb, Stockholm 28 mars 2023


 • New talents Operan 231023
  New talents join the Royal Swedish Ballet
  Eleven young dancers join the Royal Swedish Ballet company this season. We are thrilled to see them on stage! On October 27, this season's grand premiere of Le Corsaire will take place.

 • Livrustkammaren drake 
  Där låg onekligen ett skimmer över Gustavs dagar
  I Livrustkammarens visas den största satsningen på flera år på en tillfällig utställning i samarbete med Kungliga Operan – öppnas 20 oktober, Teaterkungen: Prakten, makten och teaterkostymerna på Gust...

 • Matilda Larsson
  Attityder som uppskattades
  I Drottningholmsteaterns déjeunersalong gavs i september in innehållsrik, högklassig presentation av ett forskningsprojekt som genomförs på Kungliga Musikhögskolan och finansieras av Vetenskapsrådet.

 • Kentaro Mitsumori Le Corsaire
  Spot-on Kentaro Mitsumori, dancer with the Royal Swedish Ballet
  Kentaro Mitsumori has been a member of the Royal Swedish Ballet since 2017. We have seen him in many roles, in Swan Lake, Cinderella, Don Quijote, The theme and variation, Gardener in Alice in Wonderl...

 • Kalle Wigle Foto Johan Persson
  Kalle Wigle-Andersson får stipendium från Jubelfonden
  Kalle Wigle-Andersson: Jag är utbildad och diplomerad vid Royal Ballet Upper School, London 2016. Innan dess gick jag på Kungliga Svenska Balettskolan 2006-2014. Sedan min examen har jag varit anställ...

 • Wicked GO Foto Lennart Sjöberg
  Wicked, musikalen om häxorna i Oz
  Göteborgsoperan inleder sin höstsäsong med den mytomspunna succémusikalen Wicked. Exakt tjugo år efter Broadwaypremiären 2003, sätts den nu upp för första gången i Sverige.

 • Aalto Ballet percussion__Gerritsen_Hans
  Balettgalan i Villmanstrand är sensommarens succéevenemang
  Balettgalan i Villmanstrand vid Finlands östra gräns gavs i år för 12:e gången och var igen en succé med både nationella och internationella dansare. Galans grundare och eldsjäl Juhani Teräsvuori hade...

 • The One Foto Peter Knutson
  Möte med Fredrik Benke Rydman om ”The One”
  Det är mannen från dansgruppen Bounce, koreograf till egna versioner av Svansjön och Snövit bland mycket annat. Jag träffar Fredrik Benke Rydman på en liten thaikrog mellan repetitionspassen.

 • Manon Kungliga Operan 2023
  “A new look at it” – Lady MacMillan about Manon with the Royal Swedish Ballet
  As part of the 250-year jubilee program of the Royal Swedish Opera and as a tribute to the long-lasting cooperation between the Royal Swedish Ballet and world-renowned English choreographer Sir Kennet...

 • Remachine – Jefta van Dinther
  Urpremiär av episkt dansverk på Norrlandsoperan
  Den 1 september bjuder Norrlandsoperan på säsongsuppstart för dans med urpremiär av den episka föreställningen Remachine signerad koreografen Jefta van Dinther . Ljus, ljud, röst, koreografi och scenog...

 • Contemporary Dance GO
  Contemporary dance av Hofesh Shechter på GöteborgsOperan
  Danskväll med intensiv klubbfeeling, smittande glädje och en upplevelse som börjar redan utanför operahuset.

 • Julia Bengtsson Confidencen
  Julia Bengtsson – internationell barockdansös från Sverige
  Höjdpunkten under årets förnämliga Opera- och musikfestival på Confidencen var iscensättningen av Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus . I en annan föreställning, A Baroque Catwalk , gjorde Julia Bengts...

 • Fast Blue by Mikaela Polley - Austen McDonald and George Edwards
  The Royal Ballet School Delights
  Written on the faces of the dancers as they spin and leap in the ecstatic final moments of the Grand Défilé , is the smile that says, ‘I did it’. It’s what I look forward to year after year and it neve...

 • dardanus_Confidencen_foto MartinHellström
  Ett barockt spectacle på Confidencen
  Confidencen Opera & Music Festival inleds den 27 juli med Jean-Philippe Rameaus mästerverk Dardanus, som genom ett gediget arbete får sin nordiska premiär på Sveriges äldsta rokokoteater – 284 år efte...

 • Vivian Assal Koohnavard  1
  Möt Vivian Assal Koohnavard dansare vid Staatsballett Berlin och aktivist
  I Berlin träffade jag och arbetade med Vivian Assal Koohnavard. Vivian fick sin dansarutbildning i Sverige och Tyskland. Hon har varit anställd vid Berlin Staatsballett sedan 2018. Där deltar hon i de...

 • Donizetti KSB
  Peter Bohlin om Kungliga Svenska Balettskolans uppvisningsföreställningar
  Skolårets sista föreställningar på KSB var uppdelade i fyra program. Några koreografier var storartade, andra inte. Här, mot slutet, ett försök att resonera om anledningar till detta.

 • Terpichore
  Dans i Stockholm Early Music Festival
  I 2023 års version av Stockholm Early Music Festival , den tjugoandra i ordningen, ingick två dansföreställningar. I fablernas värld , en kort musikalisk och dansant barockföreställning med Folke Danste...

 • Tallinn Suite en Blanc
  Suite en Blanc av Estoniabaletten med fina danssolister
  Jag hade möjligheten att två gånger se en ny balettafton med två verk. Black/White innehöll “Open Door ” av polskan Katarzyna Kozielska och Serge Lifars kända och genuina Suite en Blanc . Den sistnämnda...

 •  Marie Larsson Sturdy
  Marie Larsson Sturdy Carina Ari Medaljör 2023
  På Carina Ari-dagen 30 maj tilldelades Marie Larsson Sturdy Carina Ari-medaljen för hennes mångåriga och engagerade insatser inom Dans i Nord – en vital verksamhet som under mer än 20 år har främjat m...

 • Manon 1
  Manon: An evening to treasure
  Kenneth MacMillan’s Manon created in 1974, continues to weave its magic providing a slew of dramatic roles against a volatile and violent backdrop. The Royal Swedish Ballet first presented the ballet ...

 • En slags Berlin 
  Instudering av Mats Eks ”En slags” med Staatsballett Berlin
  I april 2022 reser Koreografen Mats Ek och jag till Berlin för att hålla audition med dansarna vid Staatsballett Berlin på Deutsche Oper. Vi ska välja dansare till verket ”En slags” av Mats Ek. Premiä...

 • Peter Pan & Wendy
  Marianne Mörck berättar sagan om Peter Pan med Svenska Balettskolan
  Till vårens uppsättning av Peter Pan och Wendy på Lorensbergsteatern är en av gästartisterna ingen mindre än Marianne Mörck . Efter första repetitionen tillsammans med baletteleverna på svenska baletts...

 • Grand Hotel GöteborgsOperan 
  Det var en gång på Grand Hôtel, musikalen som återupptäckts
  Göteborgsoperan avslutar sin vårsäsong med premiär den 22 april på Paul Abrahams musikal Det var en gång på Grand Hôtel. Musikalen som legat gömd fram till 2017. En föreställning fylld av dans och mus...

 • Virpi Pakkinen trio
  Virpi Pahkinen: "Precision möter osäkerhet, matematik möter mystik"
  Change – den nya dansföreställningen av och med Virpi Pahkinen – är uppbyggd enligt principen 5 + 5 + 5, dvs koreografi/ljus/musik. Strax före fredagskvällens premiär på Kulturhuset Stadsteatern fick ...

 • ProDance 2023
  För dansens skull dansas Pro Dance galan
  Den anrika Aleksandersteatern fylldes åter av dansfolket som ville stödja dansen och dess utövare via föreningen Pro Dance med att köpa biljetter till den årliga galaföreställningen. Artisterna uppträ...

 • Julia & Romeo 1
  Anthony Lomuljo – om hur det är att igen dansa Romeo – 10 år senare
  10 år har gått sedan urpremiären av Mats Eks Julia & Romeo på Kungliga Operan i Stockholm. Då liksom nu dansar Anthony Lomuljo rollen som Romeo. När Dansportalen några dagar innan premiären träffar An...

 • Touched GO 1
  Hur bygger vi upp oss själva igen när allt är förstört–Johan Inger om Dust and Disquiet på Göteborgsoperan
  Danskvällen Touched visar två världspremiärer på Göteborgsoperan, Dust and Disquiet av Johan Inger och To Kingdom Come av det nederländska syskonparet Imre och Marne Van Opstal . Naturkatastrofer runt ...

 • OBK Mats Ek
  Mats Ek om Mats Eks Julia & Romeo
  Operans Balettklubb gästades lördag 25 mars av koreografen Mats Ek och dansare inför nypremiären av ”Julia & Romeo” på Kungliga Operan. Verket uppfördes på teatern för första gången 2013. Det har ocks...

 • PrixduNord2023
  Nordens största danstävling lockade 44 dansare
  Äntligen! Det är vad de flesta kände när tävlingen Prix du Nord genomfördes på Kronhuset i Göteborg.

 • Affinity Operan
  Young choreographers en bra plattform för nya idéer
  En alldeles särskild glädje med workshopartade föreställningar är att man får se dansarna på riktigt nära håll. Så var fallet på Operans Rotunda 16 och 18 mars, i ett program med sju koreografer och 3...

ANNONS

Dansmuseet
Transit

Ur Dansportalens arkiv

 • En svensk dröm tar form
  STOCKHOLM: Den 17 april 2015 var det urpremiär på Kungliga Operan för Alexander Ekmans Midsommarnattsdröm. Vid en träff med vänföreningen Operans Balettklubb 2015 berätta...

ANNONS

Dansmuseet
Nötknäpparen

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil