Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

En slags Berlin 

Margareta Lidström repeterar ett pas de deux ur ”En slags” med Tabatha Rumer och Eoin Robertson. Foto Yan Revazov

15 maj
2023

Instudering av Mats Eks ”En slags” med Staatsballett Berlin

I april 2022 reser Koreografen Mats Ek och jag till Berlin för att hålla audition med dansarna vid Staatsballett Berlin på Deutsche Oper. Vi ska välja dansare till verket ”En slags” av Mats Ek. Premiären är planerad till februari 2023 och kvällen ska delas med ”Cacti” koreografi Alexander Ekman. Rafael Sady, före detta dansare i Cullbergbaletten, och jag är ansvariga för instuderingen av ”En slags”. Verken var planerade att visas tidigare under Johannes Öhmans tid som balettchef i Berlin men pandemin kom emellan.

En slags Berlin

Margareta Lidström repeterar ett pas de deux ur ”En slags” med Tabatha Rumer och Eoin Robertson. Foto Yan Revazov

Vi hälsas välkomna av Christiane Theobald tillförordnad konstnärlig ledare och hennes team. Audition hålls under tre dagar. Mats lär dansarna koreografi ur ett annat av hans verk, ”Another place”. Jag lär ut bitar ur ”En slags”. Vi arbetar med kvinnor och män separat.

Två av husets balettmästare Yannick Sempey, som tidigare var balettmästare på Stockholmsoperan, och Korina Stolz-Franke assisterar oss. De håller reda på vem som är vem av dansarna i de olika grupper de delats in i. En av kompaniets pianister sköter musiken från CD. Dansarna är mycket entusiastiska och arbetar hårt med att förstå och utföra Mats stil och krävande koreografi.

Efter avslutad audition har vi ett möte med balettmästarna där vi går igenom och diskuterar rollbesättningen. Vi vill ha två lag med 16 dansare i varje, 8 kvinnor och 8 män. Väl hemma igen träffas Mats och jag ännu en gång för att titta på filmerna från auditiondagarna.

Vi vill vara helt säkra på valen av dansare. En del ändringar görs.

En slags Berlin Mats Ek

Mata Ek repeterar "En slags" i Berlin. Foto Yan Revazov.

”En slags” skapades för Netherlands Dance Theater i Den Haag 1997. Musiken är av Henryk Górecki, ljussättning av Ellen Ruge, kostym och scenografi står Maria Geber för, assisterad av Katrin Brännström. Verket har även uppförts av Cullbergbaletten och andra kompanier i Warszawa, Düsseldorf, München, Nürnberg, Tel Aviv och Parisoperan. Nästa år kommer det att uppföras på Oslooperan. Även om verket har en del år på nacken känns det påfallande aktuellt och kan associeras till dagens politiska läge.

I Augusti är det dags att börja med instuderingen. Rafael och jag arbetar delvis tillsammans men delar också upp olika bitar av verket mellan oss. Förutom att lära ut steg och räkningar i musiken ger vi dansarna information om vad de ska gestalta. I baletten framförs det två pas de duex av två olika par och flera gruppscener. Gruppscenerna går under arbetsnamn. Exempelvis ”öppningen, muren, huset, mansdansen, kvartetten, krokodilerna”.

Under den första repetitions perioden arbetar vi i den största av balettsalarna med scenografin.

Den består av en mur och ett hus som dansarna själva hanterar. Vi har en provisorisk repetitionsmur som består av åtta sektioner, vardera 2 meter breda. På baksidan finns en avsatts för dansarna att agera på.

En slags Berlin

Gruppscen, bakom muren, ”En slags”. Foto Yan Revazov.

I ”En slags” bär dansarna vanliga skor och en av dem bär gummistövlar. Skorna specialtillverkas i Italien i mjukt läder. Det tar tid att vänja sig vid att dansa i vanliga skor och ger en helt annan karaktär till dansen. När vi börjar repetera är inte skorna och stövlarna på plats så vi får plocka ihop det som skulle kunna passa från teaterns kostymavdelning. Det visar sig inte vara helt lyckat. Många får besvärliga skavsår. När de riktiga skorna kommer är herrarnas skor hala och klackarna för höga. Skorna åtgärdas och vi slipper fler besvär.

Fram till mitten av oktober hann vi sätta det mesta av baletten. Under de första veckorna hade vi tillgång till dansarna hela dagar. Det var en intensiv period med ömma kroppar både för dansarna, Rafael och mig. Mats koreografi är fysiskt krävande med låg tyngdpunkt och stora förflyttningar i rummet.

En slags Berlin

Rafael Sady repeterar en gruppscen, muren, ur ”En slags”. Foto Yan Revazov

Dansarna i Staatsballett gör en hel del nutida koreografi men i grunden är det ett klassiskt kompani. Det är ett repertoarkompani som spelar flera verk parallellt. Det innebar att vi under sista halvan av perioden fick färre repetitionstimmar och tillgång till färre dansare, då baletterna Giselle och Onegin kom upp på repertoaren. Det repeterades också inför ett program med moderna verk.

Kompaniet uppträder på tre olika scener, Staatsoper Unter den Linden, Komische Oper och Deutsche Oper, där de också har sina repetitionslokaler. De klassiska baletterna framförs på Staatsoper. Mycket välrepeterat och skickligt framfört av dansare och orkester.

En slags Berlin

Gruppscen. muren ur ”En slags”. Foto Yan Revazov

Förutom den fasta ensemblen, som består av drygt åttio dansare från hela världen, gästas kompaniet återkommande av världsstjärnor som Polina Seminiova, Daniil Simkin och Dinu Tamazlacaru för att nämna några.

I januari är det dags för mig och Rafael att åka tillbaka till Berlin för att repetera upp verket och lära ut den återstående koreografin. Dansarna har haft en hektisk period över jul och nyår med baletterna Törnrosa och Svansjön. Svansjön spelas fortfarande och de repeteras ett program av David Dawson som ska upp i slutet av januari.

Nu är den riktiga muren på plats. När den ska förflyttas är det dansarna som sköter det. Det visar sig att låsen och bromsarna är för tunga att hantera och sektionerna är för tunga för att flyttas. Det blir mycket möten med teknikansvariga och en hel del justeringar behöver göras innan allt fungerar. Alla inblandade är mycket tillmötesgående och gör allt för att lösa problemen.

En slags Berlin

Rafael Sady repeterar ett pas de deux ur ”En slags” med Tabatha Rumer och Eoin Robertson. Foto Yan Revazov

Tre veckor innan premiär anlände Mats Ek för att arbeta med dansarna. Mats kommer alltid för att arbeta med sina verk. Det är fantastiskt för dansarna att få arbeta direkt med koreografen. Han ser varje individ och kan ta fram varje dansares personlighet.

I studion ger han allt, inget lämnas förbisett. Under de återstående veckorna fram till premiären arbetar han intensivt med båda lagen, först i studion och senare på scenen. Jag är med och assisterar och skriver ner de korrigeringar Mats ger så att pennan glöder. Den koreografiska formen måste sitta perfekt. Han ger information till dansarna för att levandegöra och gestalta koreografin. Olika information till olika dansare även om de dansar samma roll. Dansarna ger allt och verket börjar lyfta.

En slags Berlin

Vivian Koohnavard och Arshak Ghalumyan i ett pas de deux ur ”En slags". Foto Yan Revazov.

Det börjar bli lite oroligt på grund av skador och sjukdom. Vissa dansare får lära sig ytterligare en plats för att kunna täcka upp ifall fler blir sjuka. Tre av dansarna måste medverka i båda lagen.

Som tur är blir det inga fler skador och vi får ihop det.

En vecka innan premiär har jag ett samtal med Mats om ”En slags”

Jag frågar Mats vad upprinnelsen till verket var?
Jag tror att det var när jag hörde musiken, Kleines Requiem für eine Polka av Henryk Górecki. Jag hade också en idé om en man som hämtade upp sin partner ur publiken. De rörde sig uppåt till botten av scenen och framåt igen. Under den rörelsen, en resa hände olika saker och när de kom tillbaka till början var de annorlunda. Det var som jag kommer ihåg det den grundläggande idén.

När jag sedan började jobba fick jag höra Góreckis konsert för cembalo och symfoniorkester och kände att den måste jag ha med. Då tillkom de konfliktfyllda delarna. De med ballongerna med punktering av de fertila delarna på kropparna. Muren var också med från början.

När jag började det koreografiska detaljarbete ändrades konceptet radikalt genom den tillagda musiken och jag visste hur jag skulle disponera den i förhållande till den första musiken jag valt. Sedan är det en blandning av intryck från tidningar, det jag läser, det jag ser på TV och på gatan som jag använder.

Det är en väldig blandning av intryck och associationer till hur upprinnelsen kommer till.

Hur tycker du att det är att ta upp det här verket igen efter de tio år som gått sedan det sist gavs?
Jag måste vänta med den bedömningen tills jag ser det. Men jag tycker det fanns anledning att att ta upp det här i Berlin. Dels verket i sig själv men också med kopplingen till muren. Det kan ge andra associationsmöjligheter. Sedan får jag se vad jag tycker, det måste leva varje gång men jag har tänkt mig att det ska fungera.

En slags Berlin

Clotilde Tran och Johnny McMillan i ett pas de deux ur ”En slags”. Foto Yan Revazov

Vad tycker du är viktigt att dansarna behärskar och förmedlar i det här verket?
Det är att de har förståelse för helheten. De har ju olika insatser men varje dansare måste förstå sin bit av helheten. Det kan man inte göra om man inte förstår de bitar helheten består av. Inne i de olika satserna finns det detaljer som måste tas om hand. Första pas de deux:et handlar om förberedelsen inför resan. I den förberedelsen ingår många olika delmoment. Det är kanske ett mer etablerat par som startar något nytt för dem gemensamt. Det andra pas de deux:et har ett helt annat ingångsläge. De känner inte varandra och upptäcker varandras möjligheter vartefter, ett mera ungt par.

Hur tycker du dansarna här i Berlin har tagit till sig din koreografi och svarat?
Jag tycker de har svarat bra. Som alltid tar det mycket tid att få in logiken och koordinationen i min koreografi i kropparna kopplat till riktningen både i rummet och i känslan. Rent danstekniskt är det bland annat viktigt att de hittar det som vi arbetade med idag och som du nämnt tidigare, att samla ryggen och ur den släppa loss lemmarna i ett hopp eller i en förflyttning.

Något de även skulle kunna använda sig mer av i den klassiska baletttekniken. Det är som i alla kompanier, vissa dansare har lättare för det än andra. Men återigen måste jag se det på scenen för att se vad som verkligen har hänt.

En slags Berlin

Gruppscen, mansdansen ur ”En slags”. Foto Yan Revazov

Tänker du på någonting mer som är viktigt för verket?
Jag tycker dekor och kostym är viktiga. Färgerna som används och kläderna som ger var och en en egen ”look”. Jag tycker det är roligt att det är en kombination av färger men också därmed av olika insatser. Det ger en större kalejdoskopisk insats från kompaniet när de inte är unisont klädda. Men samtidigt enkel, var och en har ju i stort sett bara en färg. Jag tycker det förhöjer verket.

Dansarna har ju inte kostymer som man är van vid att se i dansverk. De har mer ”vanliga” kläder. De blir ”människor” på scenen, inte bara dansare.
Det tycker jag också men kläderna är förhöjda för det sceniska uttrycket, avslutar Mats.

Det är dags för premiär 16 februari. På scenen bakom ridån provar dansarna olika steg och kontrollerar sin rekvisita. En speciell spänning ligger i luften som det brukar göra inför en premiär.

Vi önskar dansarna lycka till och går ut och sätter oss i salongen. Ljuset går ner och det hela börjar. Efter 40 minuter är det över. Applåderna bryter ut publiken jublar och applåderar länge.

Det har gått bra även om det var en del premiärnerver. Kvällens andra del ”Cacti” av Alexander Ekman blir också väl mottagen av en entusiastisk publik. Alexander är själv på plats.

Nästa dag går Mats och jag igenom korrigeringar från premiären. Han är i stort nöjd med dansarnas insatser och tror att de kommer att växa när nerverna inte spökar. Men han poängterar vissa kvaliteter och placeringar som behöver arbetas vidare med.

Mats åker hem. Rafael har åkt hem några veckor tidigare för att repetera Mats ”Julia och Romeo” som har nypremiär på Stockholmsoperan 31 mars. Jag är kvar i Berlin ytterligare några dagar för att repetera och vara med på andra lagets premiär. Den går också bra, det mesta sitter där det ska. Men även efter premiär är det ett kontinuerligt arbete som krävs för att hålla uppe verkets kvalitet. Det fascinerar mig att ett och samma verk blir så annorlunda med olika dansare. Dansarna har hittat en personlig väg in i koreografin. Något Mats arbetar med och efterfrågar.

Margareta Lidström
Berlin


 • Hammer 1
  Hammer – Alexander Ekman har åter världspremiär på Göteborgsoperan
  Zander Constant , en av dansarna i Alexander Ekman s nya helaftonsverk Hammer , berättar om arbetsprocessen med Ekmans nya dansverk med hela Göteborgsoperans danskompani på stora scenen och bland publike...

 • GO 8 nya dansare 2022
  Åtta nya dansare till GöteborgsOperan
  Denna säsong börjar åtta nya dansare: från Kanada, Ungern, Italien, Frankrike, Storbritannien, USA, Kina och Sverige i kompaniet.
  GöteborgsOperans Danskompani består av 38 dansare från över 20 länder, ...

 • Dansmuseet Nurejev 1
  Passion på Dansmuseet
  Dansmuseet har öppnat en fascinerande utställning med titeln Nureyev – A Tribute to the Greatest Male Dancer of the 20th Century . Utställningen är producerad av Alliance Française i Singapore och tänk...

 • Last Boy Left
  Dansfest i nord målar med bred pensel
  Vi startar med film, två premiärer . I den stora vackra byggnaden Acusticum i Piteå visas danskonstfilmen ”The last boy left ” som utspelar sig i Norrbotten. Av Shawn Fitzgerald Ahern efter idé och kore...

 • Cabaret1 GO
  Tredje gången gillt för Willkommen, Bienvenue, Welcome!
  Nu är det äntligen dags för Sally Bowles välkända välkomnande till Cabaret på Kit Kat. Koreografen Rebecca Howell är här för att på tredje försöket äntligen få njuta av premiären på GöteborgsOperan – ...

 • Vortex10
  Koreanska dansens tradition med ritualer skakar hand med Tero Saarinens imponerande koreografi Vortex
  Tero Saarinen har sedan 2014 samarbetat med Koreanska Nationella Dansgruppen (NDCK). Det var då gruppen av honom beställde ett verk med tanke att utvidga repertoaren. Musiken till Vortex – Virvel – ko...

 • Ella Persson 1 Foto Cristian Hillbom
  Ella Persson: After the Mikhailovsky Ballet in St. Petersburg, new future awaits.

  I was born in Solna 25 years ago. We were a normal family with mom, dad, my brother and sister. We lived in Bergshamra, I went to a normal school and played around a lot.

 • DonQuixote 1
  Don Quixote: A triumph for the company
  Don Quixote is a ballet loved by dancers and audiences alike. The Royal Swedish Ballet open their season with Rudolph Nureyev ’s version of the ballet following Marius Petipa ’s choreography and staged ...

 • Tristan and Isolde_chor. Krzysztof Pastor_dancers_Yuka Ebihara _ Vladimir Yaroshenko, photo Hidemi Seto
  Galan i Villmanstrand med mer livskraft än någonsin
  Villmanstrand var åter en gång platsen för en lyckad gala. En traditionell balettgala för alla balettälskande och dansvänner firades i Villmanstrand [Lappeenranta] efter en paus på två år. Festligt bl...

 • Drottningholmsteatern
  Pontus Lidbergs event på Drottningholmsteatern är mer lek än dans
  Jubileumsföreställningen på Drottningholmsteatern är Salle de machines efter en barockteater som i Tuilerierna i Paris kunde förtrolla åskådarna med nya sceniska uppfinningar.

 • Carl Sjögren Felicia Andersson
  Felicia Andersson och Carl Sjögren två förväntansfulla unga dansare inför sitt andra år vid Kungliga Svenska Baletten
  Felicia Andersson och Carl Sjögren är utbildade vid Kungliga Svenska Balettskolan. Under sin utbildning medverkade de kontinuerligt i balettproduktioner på Kungliga Operan. Under sitt sista år på gymn...

 • Unai Celis Peribanes
  Elev vid Svenska Balettskolan i Göteborg erbjuds plats vid American Ballet Theater School i New York
  Unai Celis Peribanes berättar om sin tid vid Svenska Balettskolan och om förväntningarna inför framtiden vid American Ballet Theatre school. Unai kommer från Bilbao i Norra Spanien. Han har varit elev...

 • RBS Defile
  A thrilling show with the Royal Ballet School
  The Royal Ballet School have a fail-safe item on their Summer Performance, one that ensures the curtain will come down on a packed audience with a collective lump in its throat. That item is the Grand...

 • Folia
  José Montalvo och Mourad Merzouki inleder Vaison Danses
  För 26:e gången öppnar den romerska amfiteatern upp för Vaison Danses , en årligt återkommande dansfestival i den lilla staden Vaison La Romaine strax nordöst om Avignon i södra Frankrike. Under två ve...

 • KSB på Operan 12 juni
  Smittande dansglädje på Operan av Kungliga Svenska Balettskolan
  På Kungliga Svenska Balettskolans Sommargala på Kungliga Operan var den största nyheten första framförandet av Études classiques , med 75 elever från årskurserna 4, 5, 6 och 9, gymnasiets årskurser 1 o...

 • Nathalie Nordquist Jonathan Davidsson Törnrosa
  Balettgala med hög kvalitet och välavvägd variation
  Det finns ett sug efter klassisk dans, därom råder ingen tvekan. Balettgalan i halländska Kungsbacka blev en succé innan pandemin, och härom veckan ringlade kön äntligen lång utanför Kungsbacka Teater...

 • Clark Engelgroth Maya Schonbrun
  Young Ballet Stars of the future showed their skills in Helsinki
  The Artistic Director of the Finnish National Ballet, Madeleine Onne , worked as the chair of the judges at The 9th Helsinki International Ballet Competition. When welcoming us all to the prize distrib...

 • Five short stories and a prelude av Ana Sendas
  Innehållsrik föreställning på Riddarfjärdsteatern
  Kungliga Svenska Balettskolans avslutande uppvisningar för spelåret 2021-2022 var uppdelade på tre tillfällen. Det första programmet, med titeln Promises, gavs på Riddarfjärdsteatern 20 maj. Föreställ...

 • 2022 års stipendiater och medaljör.
  Carina Ari Dagen firades igen med nya stipendiater och en välförtjänt Carina Ari-medalj
  2022 kunde Carina Ari Dagen åter firas. 16 maj samlades i Operans guldfoajé en krets entusiaster för att hylla stipendiater och mottagare av Carina Ari Medaljen och, inte minst, mecenaten själv. Henne...

 • Askungen Woo Romano
  Colourful new Cinderella in Stockholm
  Tamara Rojo’s new production of Cinderella in Stockholm is successfully adapted to current themes. Cinderella is a refugee washed up on the shore still clutching a precious photo of her family. Two po...

 • Little Dragon
  Dansfestival förgyllde Göteborg
  Under tre dagar i maj förgylls Göteborg av dans. GöteborgsOperans andra dansfestival är ett forum för nyskapande, oförutsägbara möten med publiken, samarbeten mellan artister och olika konstformer, en...

 • Peter Pan och Wendy
  Peter Pan och Wendy ett balettäventyr för hela familjen
  ”Det blir en magisk dansföreställning för hela familjen”, säger Sebastian Michanek om Svenska Balettskolan nya verk Peter Pan och Wendy på Lorensbergsteatern i Göteborg. Förutom skolans danselever med...

 • Kasperi Kolehmainen
  Talangfulla elever i den Nationella tävlingen
  En Nationell danstävling för unga dansare ordnas varannat år i Helsingfors. Det är Balettpedagogernas förening som står som arrangör av tävlingen.Solisterna är indelade i tre grupper, 12-14 år, 15-16 ...

 • Grand Ballet de Kyiv
  En alldeles ovanligt känslofylld Giselle i Karlstad
  Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva detta: Publiken hälsar den manlige huvudrollsinnehavaren med samfällt jubel, efter ett framförande av en klassisk balett, när han vid applådtacket vecklar u...

 • ProDance1
  Helsingfors: Festgala med många stipendiater
  Föreningen Pro Dance har varit verksam i 50 år i Finland. En festgala firades vid Aleksandersteatern en söndagseftermiddag i mars. Ändamålet med verksamheten är att samla in medel för att med stipendi...

 • swanlake kiev
  Se den ukrainska Svansjön på bio – alla intäkter går till UNHCR
  Det är folkrörelsen Folkets Hus och Parker som driver initiativet ”Live på bio”. I dessa bistra tider visar man, för första gången, en balett från Kievoperan: Svansjön. Alla intäkter från visningarna ...

 • Stabat Mater KSB 1
  En beundransvärd säkerhet och ett övertygande lugn i framförandet
  Favourites är en elevföreställning med fyra verk på Kungliga Svenska Balettskolan som var genomgående i hög klass på dansandet. Alla fyra var gruppdanser med från åtta till elva medverkande från gymna...

 • Eskapist4
  Läs vad Peter Bohlin skrev om Eskapist vid premiären 2019
  Alexander Ekmans Eskapist: En visionär svingar sitt trollspö


 • The company demonstrated their enthusiasm in vivid characterisations.
  Under the direction of Nicolas Le Riche, the Royal Swedish Ballet presented a double bill of French choreography. Roland Petit’s Carmen is a timeless gem. Premiered in London in 1949, the choreographi...

 • Kites1 GO
  Kites – Allt hänger på en tråd
  Allt hänger på en tråd, tro mig, jag ligger på en slätt, torr i munnen, andfådd, och du är här vid min sida, du skulle kunna gå härifrån, men det finns band som binder, allt är upp och ner och det fin...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil