Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

aska 2 Oskar

Oskar Landström från produktionen ASK. Foto pavleheidler

02 feb
2020

Jag hade ingen aning om vad dansyrket var – trodde att det var ett ”gig” på Melodifestivalen

Henrietta Wallberg, Oskar Landström och Philip Berlin är alla utbildade vid Kungliga Svenska Balettskolans gymnasielinje i modern nutida dans.

Tre dansare som efter avslutad utbildning varit verksamma inom den nutida dansen både i Sverige och internationellt. I november medverkade de i koreografen Gisèle Viennes verk ”Crowd” på Dansens Hus i Stockholm.

Henrietta Wallberg började sin utbildning vid Svenska Balettskolan i Göteborg och avslutade den på Kungliga Svenska Balettskolan. Hon gick ut skolan 2009 och har sedan dess varit verksam som dansare, performer, skådespelerska och sångerska.

Hon har arbetat på dansscener och teatrar både i Sverige och utomlands, bland annat Dansens Hus, NorrlandsOperan, Den Jyske Opera, Riksteatern i Norge och Sverige och Stadsteatern i Helsingborg och Stockholm.
Hon har bland annat arbetat med koreograferna Lotta Melin, Susanne Jaresand, Virpi Pahkinen, Marie Brolin Tani, Dorte Olesen samt med regissörerna Leif Stinnerbom, Maria Löfgren och Charlotte Engelkes.
Hon har också undervisat i modern dans, repertoar och improvisation/komposition.

Oskar Landström

Oskar Landström, Björn Säfsten och Sebastian Lingserius i ett "performance lecture" i Malmö. Foto Anna Diehl

Oskar Landström gick även han ut Kungliga Svenska Balettskolan 2009.
Efter det har han arbetat som frilansare och med Cullbergbaletten/Riksteatern, Unga Danskompaniet och Skånes Dansteater. Han har arbetat med koreograferna Björn Säfsten, Virpi Pahkinen, Sebastian Matthias, Malin Elgán, Martin Forsberg och Gunilla Heilborn för att nämna några.

Under 2019 har Oskar arbetat med ccap (en oberoende organisation grundad av koreografen Cristina Caprioli) i ett projekt med Cristina Caprioli och Louise Perming.

Philip Berlin

Lonely at the top, en koreografi av Louise Dahl och Philip Berlin. Foto Feline Gerhardt


Philip Berlin är baserad i Stockholm sedan 2010 då han avslutade sin utbildning vid Kungliga Svenska Balettskolan.
Han har sedan dess arbetat med dans och koreografi.

Philip har arbetat med CCN Ballet de Lorraine i Frankrike, han dansade i verk av bland andra Merce Cunningham, Mathilde Monnier och William Forsythe.

Ett bland flera samarbeten är projektet SUNDAY RUN_UP som han driver tillsammans med Ulrika Berg och Cristina Caprioli. Ett projekt som grundar sig i en önskan att bereda plats för konstnärliga praktiker och sociala processer.
Han har även arbetat med Cullbergbaletten/Riksteatern och undervisat på bland annat Stockholms konstnärliga högskola/DOCH och Kungliga Svenska Balettskolan.

* * *

Hur var det för er när ni kom ut på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning?

Oskar:
Vi i vår klass hade lyxen att få vara på många olika platser och möta många olika koreografer under vår utbildning.
Efter utbildningen sökte jag mig till Unga Danskompaniet, som var verksamt i Malmö och Köpenhamn, som en språngbräda ut i yrkeslivet.

Jag var där i sex månader men förstod under den tiden att de som hade sökt sig till internationella utbildningar som Parts eller liknande hade ett mycket större kontaktnät. Något du behöver när du vill arbeta internationellt där mycket av den nutida dansen händer.

Henrietta

Henrietta Wallberg. Foto Carl Thorborg

Henrietta:
Jag var väldigt hungrig på att få komma ut och jobba. Jag kände väldigt starkt att jag inte ville vara i ett kompani. Jag hade en tydlig bild för mig om vad jag ville göra och kände redan till ett antal koreografer i Sverige som jag ville jobba med.

Jag fick jobb på en gång. Först på Västanå Teater och senare med koreografen Susanne Jaresand som jag tidigare hade arbetat med på skolan. Det rullade på bra för mig jag blev kontaktad av koreografer med erbjudanden om jobb.
Jag kände mig väl förberedd men är också tacksam över att jag hade en sorts naivitet och var väldigt orädd.

Jag kände ingen press på att jag var tvungen att lyckas utan jag ville prova på dansen och se hur det gick. Här sitter jag nu tio år senare och det har gått bra. Det är klart att det hade varit toppar och dalar.

Jag står kvar vid samma uppfattning som jag hade när jag gick ut, jag vill själv välja vad jag vill göra och skulle inte passa i ett kompani. Jag vill ha möjlighet att ha inflytande över mitt arbete.

Philip:
Jag började som praktikant vid Norrdans. En praktik jag hade påbörjat under mitt sista år på skolan. Det är ett repertoarkompani så jag jobbade med många olika koreografer allt från Jo Strömgren till Mats Ek.

Det jag upptäckte att jag saknade mest var förmågan att lära och analysera snabbt. I skolan hade vi arbetat med långa processer och uppbyggnaden av träningen var liknande under lång tid. Här var det en ny klass varje dag och man jobbade med många olika koreografier under en dag.

Sedan började jag i samma projekt som Oskar på Riksteatern i en förgrening till Cullberg ett ungdomsprojekt. Där var det mera av ett verbaliserande och ett konceptualiserande om koreografi och dans vilket jag då hade väldigt lite förståelse för.

Jag hade velat kunna mer om danshistorien inom den nutida dansen. Önskar att jag hade haft en större praktisk och estetisk koppling till historien så att jag hade förstått vad de koreografier jag dansade i hade sprungit ur för tekniker och traditioner. Det kanske var jag som inte var med i matchen då men det var något jag fick upp ögonen för.

Henrietta:
Jag hade samma erfarenhet som Philip att jag var långsam när det gällde inlärning. Jag deltog tidigt i kreativa processer där jag skulle skapa eget material på 20 min.

I skolan hade man en vecka på sig för samma uppgift. Nu vet jag inte hur de arbetar på skolan idag men det hade varit bra att ha tränats i att få större utmaningar redan under utbildningen. Att tvingas slänga bort all prestige och utsättas utan att det behöver vara perfekt, att få modet att kasta sig in i nya uppgifter.

Under Henriettas, Oskars och Philips tid på Kungliga Svenska Balettskolan hade eleverna endast korta perioder av praktik i ett professionellt sammanhang. Numera har eleverna minst 15 veckors till ett års praktik APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Oskar 

Oskar Landström. Foto Graham Adey

Oskar:
Jag tror att de möjligheter eleverna har idag med sin APL är väldigt bra. Att eleverna hamnar i det professionella arbetslivet under längre perioder. Jag tror att det är svårigheten för en skola att vara utbildande och samtidigt en förberedande institution för ett yrkesliv.

När man kommer ut på fältet idag som är väldigt brett kan man som frilans jobba på många olika sätt.
Det intresseområdet som jag har varit verksam inom arbetar med dans på ett konceptuellt undersökande och teoretiskt sätt. Det tyckte jag saknades på skolan under min tid. Det var väldigt träningsinriktat vilket var bra.

Vi fick arbeta med flera etablerade koreografer men jag hade också viljat möta de nyutexaminerade koreograferna från till exempel DOCH (Dans Och Cirkus Högskolan) som jobbade med en mer nutida smak av fältet. Det hade varit intressant för att få se mer av bredden inom det frilansande området redan under utbildningen.

Varför ville ni bli dansare?

Henrietta:
Jag har inte haft några flickdrömmar om att bli dansare. Det var min mamma som såg att jag tyckte om att röra på mig. Jag började tycka om träningen väldigt snabbt.

Jag hade inga tankar på att jag skulle satsa på att bli dansare förrän i andra året på gymnasiet. För mig har det aldrig varit enbart dansen jag har också varit öppen för annat.

Oskar Landström

Oskar Landström från föreställningen "x / groove space" av Sebastian Matthias. Foto Katja Illner

Oskar:
Min syster gick på dans när jag var liten. När hon ville sluta frågade min mamma mig om jag ville gå istället eftersom terminsavgiften var betald. Varför inte sa jag och gick på en hip hop-klass för första gången på kulturskolan. Senare när jag kom till Vaksalaskolan i Uppsala tyckte min balettlärare att jag skulle söka till Kungliga Svenska Balettskolans gymnasium.

Jag hade ingen aning om vad dansyrket var. Jag trodde att det var ett ”gig” på Melodifestivalen. När jag hade gått några månader på gymnasiet och sett flera föreställningar på Dansens Hus började jag förstå mer och att man kunde bli dansare inom modern dans. Då bestämde jag mig för att satsa på en danskarriär.

Efter att jag jobbat sex månader i Unga Danskompaniet tog jag en paus och jobbade som modell ett tag. Jag var inte nöjd med att jobba i ett kompani och jag visste inte vad annars jag kunde arbeta. Så blev jag erbjuden ett jobb i frilansvärlden och sedan rullade det på.

Philip

Philip Berlin. Foto Louise Dahl

Philip:
Jag började i en liten teatergrupp utanför Västerås när jag var åtta år. Det var det absolut roligaste som hade hänt mig. Småningom fick jag vara med i vuxenproduktioner. Jag fortsatte på teaterspåret och ville helst bli regissör eller skådespelare.

Sedan såg jag en föreställning med Skånes Dansteater och ett verk av Mats Ek på SVT och blev helt tagen.
I samma veva hade jag börjat med Backstreet Boys-dans med killar i grupp, med det hade jag börjat nosa på vad man mer kunde göra på scenen än spela teater.

Jag tyckte om att röra på mig mycket och jag tyckte det var vackert med dans.

Jag hade en väldigt romantisk idé om hur det var att vara dansare och att jobba i ett kompani. Jag upptäckte med tiden att det inte stämde ett dugg med verkligheten.

Det finns fördelar med att jobba i ett kompani men mig passar det bättre att frilansa. I ett kompani finns ekonomiska muskler. Man får spela mycket, turnera och jobba med kända koreografers verk.

Nackdelen är att man jobbar med korta processer, få kreationer och sällan med koreografen direkt eller bara kort på slutet innan premiär.

Som frilansare har jag möjlighet att välja dem jag ska jobba med och vara delaktig i många kreativa processer.

Oskar Landström

Oskar Landström och Ian Edmonds från föreställningen "DEAL" av Anne Imhof. Foto Nadine Fraczkowski

Hur tycker ni den nutida dansens förutsättningar ser ut i Sverige kontra internationellt?

Oskar:
Sverige är så himla bra och tryggt på många sätt. Vi jobbar och får betalt, det finns en hög standard för dansarna här. Om man jämför med Tyskland där man jobbar mer för ”konstens egen skull”, så tycker jag det finns ett mycket mer vibrerande kulturliv där, det händer väldigt mycket mer, men standarden för dansarna är sämre.

I Frankrike har dansen en mycket högre status i samhället än här.

De har flera produktionshus över hela landet, även i de små städerna, där det skapas och visas dans. Dansen i Frankrike är likvärdig med andra scenkonster. Publiken är folkligare och mer utbildad i vad dans är.

Här i Stockholm har vi en bas för nutida dans men det saknas ute i landet. Hela landet behöver fler bra lokaler anpassade till dans där man skapar förutsättningar för konstarten att utvecklas. Som det nu är får man ofta tränga ihop sig i trånga källarlokaler med dålig ventilation.

Främst Danscentrum driver nu ett initiativ om att bilda ett produktionshus i Stockholm som svarar upp till den den kapacitet och de möjligheter de fria utövarna besitter.

En annan sak jag reflekterar över är att Kulturhuset i Stockholm knappt presenterar dans, det är i stort sett bara teater där.

Philip:
Jag tycker att det satsas alldeles för lite på danskonsten i Sverige. Här har vi väldigt fokus på den enskilda konstnärens trygghet medan man i Frankrike och Tyskland har fokus på produktion av föreställningar och har byggt upp en infrastruktur för detta.

Jag är också mycket kritisk mot det uppdrag, formulerat av kulturrådet, danskonsulenterna har i Sverige. De har en problematisk position där de sitter på två stolar. Dels ska de främja dansen men samtidigt programlägga dans, främst för barn och unga.

Vi har en väl utvecklad struktur när det gäller kultur för barn och unga men hur förhåller det sig med det för en vuxenpublik?

Vi har inte skapat förutsättningar för den traditionen i vårt land som de har i Frankrike och Tyskland. Där går man på en dansföreställning som en del av sin vardag.

En annat problem anser jag är att de fria koreograferna och de fria scenerna konkurrerar om samma pott pengar som fördelas av kulturrådet.

Henrietta 2

Henrietta Wallberg i Lohengrin Dreams, av Charlotte Engelkes. Foto Mats Bäcker

Henrietta:
Jag vet inte hur det är utomlands men en sak som skapar problem för många danskonstnärer i Sverige är att att det är väldigt detaljstyrt från politiskt håll vad de ska göra för att få medel. Det är som att konsten ska täcka upp för sociala brister i samhället.

Jag vill inte förringa det arbetet men egentligen är inte det konstens uppgift, den måste få vara fri. Jag har jobbat med många koreografer som är nära att ge upp för att de inte har frihet att få skapa det de anser angeläget och det de vill göra.

Dansarna har medverkat i verket Crowd sedan premiären 2017 i Strasbourg. De har spelat för utsålda hus i Frankrike, Singapore, Japan och i flertalet länder i Europa. På Dansens Hus i Stockholm i november gavs den 80:e och 81:a föreställningen.

Henrietta och Oskar har ända sedan de såg verket Kindertotenlieder av Gisèle Vienne 2007 haft en dröm om att få arbeta med henne. De följde hennes arbete och närmade sig henne. Närmare tio år senare deltog de i Workshops i Paris som ledde till att de blev utvalda till att medverka i Crowd.

Philip blev utvald till att medverka i ett verk av Gisèle som hon satte upp i kompaniet i Lorraine där han arbetade. Han slutade där innan det blev av. Senare blev han kontaktad för att deltaga i en workshop med Gisèle i Bryssel som ledde till medverkan i Crowd.

Dansarna berättar att mycket av det material som arbetades och improviserades fram i olika workshops ligger till grund för verket. Materialet har under arbetsprocessen bearbetats och vidareutvecklats. Produktionsperioden var sammanlagt 7-8 veckor utspridda över ett år då de arbetade på olika platser i Frankrike.

Vi samtalar om tankar gällande framtiden.
Alla tre framhåller att de har börjat fundera på att helt eller delvis sadla om till något helt annat eller till något annat inom kulturområdet så småningom. Nu har de fått arbeta med koreografen Gisèle Vienne som de har drömt om. En fantastisk erfarenhet så vad kan bli bättre?

Henrietta säger att hon har blivit väldigt kräsen sedan hon arbetat med Gisèle det har varit lite av kronan på verket. Oskar tycker att det kan vara ett problem som dansare att man alltid eftersträvar att vara inspirerad men tillägger att det är för att man vill göra ett bra jobb som kommer av att ha en passion.

Philip2

Från verket ”omkretz” koreografi Cristina Caprioli. Foto Charles Rousell

Min sista fråga till dansarna är vad de skulle ge för råd till unga dansare idag?

Henrietta:
Jag skulle vilja föra vidare ett tips som jag själv fick. Var inte rädd för att ta kontakt med dem du vill jobba med, och tala om vad som gör att du är intresserad. Ge inte upp om du inte får svar, var tjatig, ta kontakt igen och försök få till ett personligt möte.

Det är också viktigt att man samarbetar med och stöttar sina kollegor.

Oskar:
Jag skulle säga att man ska ta reda på vad man i längden själv är intresserad av. Viktigast är att man måste få sitt första jobb. Det är inte viktigt vad det är, man måste bara in på arbetsmarknaden.

Philip:
Gå och se så mycket som möjligt. Det är viktigt att bilda sig, inte bara inom dansen utan också inom andra konstområden.

Ett annat tips är att gå in på kulturrådets hemsida och ta reda på vilka som är verksamma inom det fria dansområdet.
Jag vill också lyfta det som stod i vägen för mig i början. Jag var för prestationsinriktad.
Det var viktigare att vara duktig än att göra uppgiften, jag var rädd för att göra fel.

På skolan blev man utbildad till att bli en högpresterande dansare vilket är bra i vissa sammanhang.
Det är inte alltid bra att ha ett för prestationsinriktat driv när man arbetar med kreativa processer som man gör mycket inom det fria fältet. Det kan stå i vägen för den egna kreativiteten.

* * *

I vår firar Kungliga Svenska Balettskolans Moderna Nutida Dansarutbildning 30 år 1989-2019. Detta firas med föreställningar på Riddarfjärdsteatern 3 april kl. 18.00 och 4 april kl. 14.00. Medverkar gör elever i gymnasiet.

Margareta Lidström
Stockholm


 • pure_coincidence_c_admill_kuyler
  Young dancers impress in new choreography: Junior Ballett Zürich in Impulse
  Junior Ballett Zürich , founded in 2001 is now an established adjunct to the main company appearing regularly in major productions and with many of the young dancers joining the company ranks.The lives...

 • tag_tueren_2015©zenna_web_D33B0866
   »I think the Prix de Lausanne gives a great opportunity for young dancers to get into the international dance field«
  In Montreux I met with Jason Beechey director of the Palucca University of Dance Dresden, one of the prestigious schools that are associated with the Prix. Jason has also been a member of the Artistic...

 • Samira Bethke Kitri PDL21
  Prix de Lausanne 2021 blev en annorlunda tävling
  På grund av den pågående pandemin hölls tävlingen i år digitalt. De nio jury medlemmarna som bedömde dansarna var samlade i Lausanne där de såg de tävlandes bidrag på storbildsvideo. Clairemarie Osta ...

 • Törnrosa Aurora 
  I pandemins spår – kommer dansare, sångare med flera tvingas byta yrke? Dansportalen undersöker
  I en artikel i DN den 17 november säger Birgitta Svendén, chef för Kungliga Operan i Stockholm: ”fler och fler lämnar sina yrken och söker nytt jobb. Vi ser redan nu ett kompetenstapp och om vi inte k...

 • Auguste Marmus
  Auguste Marmus förverkligar sin dröm i St Petersburg
  Uppvuxen i Majorna i Göteborg och tidigare elev vid Svenska Balettskolan i Göteborg gör Auguste Marmus just nu sitt APL-år vid Vaganova-skolan i St Petersburg. Att han getts denna möjlighet handlar om...

 • God Jul & Gott Nytt År 🎄 Merry Christmas & Happy New Year
  A Holiday Greeting from Dansportalen!

 • Jekyll & Hyde
  Världspremiären av baletten Dr. Jekyll and Mr. Hyde vid Nationalbaletten med glänsande manlig energi och dans
  Höstens andra balettpremiär i Operahuset i Helsingfors hann ha sin premiär och dansas av alla tre rollbesättningarna före dörrarna åter stängdes på grund av pandemin. Tre föreställningar skulle ha åte...

 • Laura Persson SVB
  Kulturstipendium till ung talang vid Svenska Balettskolan
  Laura Persson, 15 år, har tilldelats ett stipendium ur Västsvenska Kulturfonden. Stipendiet skulle hon få mottaga vid en festlig ceremoni den 28 november.

 • Transit SDT Carl Thorborg
  Nya verket Transit är en ursinnigt utförd ritual, en kamp för överlevnad och förändring
  Jag fick tillfälle att se premiären av Skånes Dansteaters Transit på Malmö Operan den 17 oktober. I en lokal som rymmer ca 1500 åskådare var det tillåtit att endast ha en publik på högst 50 personer.F...

 • Dansmuseet
  Ballets Suédois 1920–1925 på Dansmuseet
  Dansmuseet i Stockholm uppmärksammar hundraårsdagen av Svenska balettens i Paris premiärföreställning den 25 oktober 1920 med en jubileumsutställning under mottot ”OM NI INTE GILLAR DET KAN NI DRA ÅT ...

 • Saluts démos 2015
  Everything is in our bodies, says Madame Elisabeth Platel, director for Paris Opera Ballet School
  Leaving the plane at Charles de Gaulle-airport you are met by large photos of dancers, musicians and other cultural motives along the walls in the airport. A fantastic way to welcome visitors.My goal ...

 • Ekman Operan sep 2020
  Det var som om man blev ännu mer passionerad av att vara dansare bara för att man inte kunde ge föreställningar
  Dansportalen träffade dansarna Hampus Gauffin och Gabriel Barrenengoa vid Kungliga Baletten i ett samtal om pandemins konsekvenser och om det nya programmet på Operan av koreografen Alexander Ekman.De...

 • Agneta S
  Agneta Stjernlöf-Valcu: Du ska förmedla dansnotationen till dansare så att det blir en föreställning.
  Dansnotationens syfte är inte bara att bevara något som passerat utan först och främst att ge möjlighet till återskapande. En videofilmning är alltid en tolkning av ett koreografiskt verk.Oavsett om a...

 • COW1
  Nationaloperans säsongöppning med en mycket fräsch COW av Alexander Ekman.
  Höstens första danspremiär vid Nationaloperan i Helsingfors hälsades mycket välkommen av premiärpubliken på lördag kväll. Alexander Ekmans COW visade sig vara den energiska laddning som behövs just nu...

 • SHIFT I CACTI
  Höststart på Kungliga Operan – urpremiär av Alexander Ekman
  Den 26 september slår Kungliga Operan åter upp dörrarna för en ny säsong med två premiärer, först ut är Alexander Ekmans SHIFT | CACTI. Därmed flyttas säsongsstarten fram vilket innebär att premiären ...

 • Oscar Salomonsson
  Oscar Salomonsson, premiärdansare – Det udda och uttrycksfullas mästare
  Oscar är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och anställdes vid baletten 1997. Mellan 2004 och 2007 dansade han i Madrid, Spanien.Han återvände till Stockholm och fick utmärkelsen Årets dansare...

 • SigridYAGP
  Om finalen som ställdes in och Sigrids drivkraft, engagemang och hårda arbete
  Sigrid Åberg är 13 år och går Alhanko Academy of Ballet i Stockholm. I höstas var hon i Cattolica, Italien och tävlade i Youth American Grand Prix.I vår skulle hon egentligen åkt till New York för att...

 • LesBalletSuedois
  There is no lack of creativity in the house. We just work in different ways.”
  Nicolas Le Riche – Ballet director of Royal Swedish Ballet – gives Dansportalen an update on the current situation of the company and informs about the plans for the future.Upon arrival of Covid-19 Ro...

 • Paul Marque Le Louvre
  Scènes de la vie confinée de Paul Marque
  A Paris, le confinement règne depuis le mois de mars. Pour les Français il est interdit de passer plus d’une heure dehors ou s'éloigner au-delà d’un kilomètre de sa maison, sinon on écope d’une amende...

 • Paul Marque Louvre
  Meet Paul Marque and a Soloist Dancers Life Today in Paris
  In Paris, social distancing rules have been in place since March. French people are forbidden to spend more than an hour outside or travelling more than one kilometre from their home. If they do eithe...

 • Carmen Helsinki
  En magisk föreställning av Carmen
  En helaftonsbalett i tre akter till musik av Georges Bizet hade premiär på Nationaloperan i Helsingfors i vår. Produktionen var norsk och koreografen var denna gång Liam Scarlett.Alla föreställningar ...

 • GöteborgsOperan
  Vad händer på våra operahus när världen stängs ner på grund av Covid-19? Katrín Hall, GöteborgsOperans Danskompanis konstnärliga chef om situationen i Göteborg
  Dansportalen har talat med Göteborgsoperans Danskompanis konstnärliga chef, Katrín Hall. Hon berättar att man i dessa dagar får använda all sin kreativitet för att hitta och nå publiken och att vara f...

 • Beyond GO mars 2020
  "Allt som man gör i en uppsättning, vare sig det är teater, dans eller något annat rör det sig om en relation med åskådarna"
  GöteborgsOperans Danskompani backar inte för utmaningar. Efter Sidi Larbi Cherkaouis ”Icon”, med 3,5 ton lera på scenen, och Damien Jalets ”Skid”, där golvet hade en lutning på 34˚, tar de sig nu an ä...

 • Balettpedagogtävlingen
  Många talanger i den nationella balettävlingen
  Den nationella balettävlingen hålls vartannat år av Balettpedagogernas förening i Helsingfors . Den alternerar med tävlingen Ung energi som också anordnas av föreningen. Skolornas intresse stort och ko...

 • Kuckel Foto Mats Bäcker
  Alexander Ekman, highly topical choreographer
  Well renowned choreographer Alexander Ekman , 36, has a voluminous luggage of successes in his baggage. When you open the case, they fly out of it. Eskapist which opened in the spring 2019 at the Stock...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil