Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Knut Breder från Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett på plats i Falun. Foto Cristian Hillbom

Knut Breder från Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett på plats i Falun. Foto Cristian Hillbom

Knut Breder leder balettskolan vid Operan i Oslo

Knut Breder är konstnärlig ledare för Ballettskolen ved den Norske Opera & Ballett. Han utbildades sig till dansare vid Den Norske Operas ballettskole i Oslo med fortbildning genom studier i utlandet.

Han har verkat som dansare vid Nationalbaletten i Oslo och Malmö Stadsteaters Balett. Efter dansarkarriären har han verkat som danspedagog och är sedan 1997 chef för Ballettskolan ved Den Norske Opera og Ballett. Knut Breder publicerade 1997 Dansens teori.
Dansportalen träffade honom i samband med den Nordisk-Baltiska balettävlingen i Falun.

Elevföreställning 2012 med Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett

Elevföreställning 2012 med Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett. Foto DNO&B

Knut Breder, hur länge har du varit chef för Balettskolan?
När jag slutade dansa började jag först undervisa och chef för balettskolan har jag varit sedan 1996.

Hur fungerar balettutbildningen Norge?
Upp till tionde klass – motsvarande den svenska grundskolan – går danseleverna i Oslo och områdena omkring på Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett som finansieras inom Operans budget. Sedan kan de fortsätta tre år vid Kunsthøgskolen i Oslo, som ger den slutliga utbildningen till färdiga dansare. Det finns också elever vid privata balettskolor, men erfarenheten visar att dessa bara undantagsvis kvalificerar sig till vidare utbildning i klassisk balett.

Till och med årskurs sju, då eleverna är 13 år, betalar eleverna vid Operan en avgift för undervisningen, medan resten av finansieringen sker inom Operans budget. För årskurserna 8-10, kallad ungdomsskolan (jfr högstadiet), får Operan ett bidrag från Oslo kommun och då betalar eleverna ingen avgift och den teoretiska undervisningen bedrivs av en kommunal skola centralt belägen i Oslo.

Vi tar in elever i huvudsak i två faser, antingen i sex till sju års ålder eller i åtta till nio. Då har de lektioner i dans på eftermiddagarna. Från årskurs åtta fortsätter de som heltidselever vid ungdomsskolan. Där kan vi ta in högst 15 elever per år, men ofta är det färre. I år tar vi bara in fem och då antar man bara de som har grundläggande förutsättningar för att bli professionella dansare.

De flesta går sedan alla tre åren till och med tionde klass, om någon slutar kan det vara på grund av en skada. De flesta söker sig vidare till konsthögskolan och de flesta vill gå vidare inom klassisk balett, men ibland också moderna dans och jazz, om man vill det. En del söker sig också till skolor i utlandet.

Vi har enstaka elever som utifrån kan komma in i åttan, de kan då ha någon utbildning i dans eller sysslat med t ex gymnastik och kommit sent igång med dansen. Några av dessa kommer från platser utanför Osloområdet.

I tillägg till studieutbudet i klassisk-, modern- och jazzdans vid Konsthögskolan finns i Oslo också en privat skola som ger en bra utbildning för musikalartister,

När de går ut konsthögskolan är det inte självklart att alla får en plats i Nationalbaletten, det är en hög nivå där och många dansare från utlandet söker också dit. Lyckligtvis har Nationalbaletten budget för upp till fyra praktikantplatser som i första hand är avsedda för norska elever eller elever som fått sin utbildning i Norge. De kan därför även sökas av till exempel svenska dansare som går på konsthögskolan.

Praktikantplatserna ger en väldigt bra övergångsmöjlighet från skolan till baletten och under de senaste året har intresset från operans sida ökat liksom förståelsen för nödvändigheten av att ge norska dansare en chans. När de väl kommit in där får de erfarenhet och kommer upp i en nivå som kan ge dem arbete i baletten.

Ur balettskolans elevföreställning 2012. Foto DNO&B

Ur balettskolans elevföreställning 2012. Foto DNO&B

Utbildar ni bara i klassisk balett?
Det är vårt mandat vid balettskolan att utbilda dansare för Nationalbaletten, och då är det det vi specialiserar oss på, även om de också får utbildning i modern teknik, karaktärsdans och liknande.

Samarbetet mellan oss och konsthögskolan utvecklas också hela tiden, det är en viktig skola för våra elever. Det varierar litet hur många som går vidare. I år fick sex av åtta elever från tionde klass behörighet till konsthögskolan. Några av dessa har också erbjudanden från utländska skolor och väljer detta.

Våra elever bor i allmänhet hemma, de kommer normalt från Osloregionen men en del kan ha en restid på en till en och en halv timme för att ta sig till operan.

Är det många pojkar som går hos er?
Nej, det är samma problem som överallt annars. I år har vi två pojkar i tian, ingen i nian och två i åttan. Det varierar, vissa år kan vi ha fem eller sex pojkar. Nästan varje år har det åtminstone varit en eller två som söker till ungdomsskolan.

Gör ni någon extra drive för att få fler pojkar?
Nej, dessvärre inte så mycket ännu, men vi ser ju att baletter som Nötknäpparen skapar ett intresse och det nya operahuset har också betytt att intresset för balett och opera har ökat och det har balettskolan nytta av.

Vi reser också runt till skolor i Osloområdet tillsammans med Nationalbaletten med något som vi kallar Kultursäcken, då vi visar till exempel utdrag ur repertoaren, därigenom sker kanske också en viss rekrytering.

Filip van Hansen från Ballettskolan vid elevföreställning 2012

Filip van Hansen från Balettskolan blev trea bland juniorerna i Falun. Foto DNO&B

Finns det skolor även i ute i landet?
Det är ett stort problem. Bortsett från kulturskolan i Bergen, som har en bra utbildning, så är det få skolor runt om i landet som även får fram elever på en så hög nivå att den räcker till intagning på Konsthögskolan.

Några få privata skolor visar emellertid tidvis att de kan ge en tillräcklig grundutbildning för att eleverna ska kunna söka in, men det blir svårare och svårare att hålla en tillräckligt hög nivå.

Konsthögskolan är en helt statlig skola som har balett, opera, teater och bildkonst och annan visuell konst på schemat. Den utbildningen är gratis för studenterna och man kan också få studielån. Då bor man i studentbostäder eller inneboende – om man inte bor kvar hemma.

Utbildningen ger en batchelor-examen när man är färdig och den kan ligga till grund för annan utbildning på högskolenivå. Det är speciellt för Norge att danseleverna går direkt från ungdomsskolan till högskolenivån.

Man läser även teori på den nivån, tillräckligt för att bli godkänd, men det är väsentligt mindre teori än på det allmänna gymnasiet – man läser en baskurs i norska, engelska och så vidare.

Hur sker antagningen till balettundervisningen på ungdomsskolestadiet?
Man gör audition, som i och för sig är öppen för hela Norge, men det är huvudsakligen elever från Oslo som söker in. I läroplanen för den allmänna ungdomsskolan finns dansämnen, men det beror också på om man har kompetenta lärare i dans, så det är inte överallt, det är för närvarande i huvudsak på fritidsnivå.

Ur balettskolans elevföreställning 2012. Foto DNO&B

Ur balettskolans elevföreställning 2012. Foto DNO&B

Medverkar eleverna i Nationalbalettens föreställningar?
De yngre medverkar som barn i Nötknäpparen till exempel och de som går på konsthögskolan används ibland som extra dansare i de stora klassiska baletterna, till exempel som svanar i Svansjön.

Hur ser allmänheten på balettskolan, som i Sverige ibland klandras för att ställa för höga krav, använda för hårda metoder och ett kränkande språk att vara för elitistisk? Man ska nu också göra en hårdare utgallring av elever som inte har förutsättningar att bli professionella dansare.
Jag har läst om det, men vi har de senare åren inte haft sådan kritik i Norge, visst har man diskuterat om det är rätt att ställa stora krav så tidigt, men det verkar som att man har börjat få mer förståelse för att det behövs och man gör jämförelser med elitidrotten.

Det hänger också till en del samman med öppnandet av det nya operahuset – där Nationalbaletten faktiskt framstod som starkare än operasidan – och som många såg i TV runt hela Norge. Jag tror det gav ett lyft för balett och balettundervisning.

Vi har också gjort bra ifrån oss till exempel här i Falun och i konkurrensen i övriga utlandet. I varje fall hos delar av skolmyndigheterna. bland annat i Oslo, har man nu insett att man måste satsa på specialkunskaper i dans såväl som i matematik och musik till exempel.

Vad beträffar gallring, så har vi hela tiden haft en viss gallring och eleverna är medvetna om det när man börjar hos oss, den kritiken har inte varit så märkbar.

Vi gör en utvärdering två gånger om året, och om man inte motsvarar förväntningarna kan man mista sin plats. Vi ger först en varning, och sedan kan man bli utgallrad och det har man förståelse för.

Det är ju så att om man inte lyckas följa med utan blir efter som balettelev känns det inte positivt. Att uppleva att man under en längre tid inte lyckas, är inte bra. Då är det bättre att finna något annat och inte fortsätta med en utbildning som är så specialiserad och så krävande som balett.

Det förstår de flesta, men det kan finnas tillfällen då man måste gå in i en litet längre dialog med eleven och föräldrarna för att förklara. Om man väl kommit in på ungdomsskolan (åttan) så har man lov att gå färdigt de tre åren – om det inte inträffar något speciellt, som skador till exempel.

Ur balettskolans elevföreställning 2012. Foto DNO&B

Ur balettskolans elevföreställning 2012. Foto DNO&B

Är det någon konflikt mellan en specialskola som er och det kommunala skolväsendet?
Nei, vi har mycket goda relationer med Oslos skolmyndigheter. Men när det gäller statliga skolmyndigheter så har det varit en lang och svår process för att komma dit vi är i dag. Vi har haft många år av diskussioner med politiker, skrivit inlagor och haft samtal med tre-fyra kulturministrar.

Det var kultur- och utbildningsråden i Oslo som tände på idén om en elitklass i balett i ungdomsskolan, men det första året var det en konstant diskussion mellan staden och de statliga instanserna. Staten ville hålla på enhetsskolan och inte ha elitskolor, medan Oslo är en av de kommuner som är mer öppna för att pröva mer elitutbildning.

Till sist så drog även departementet slutsatsen att dans är ett så speciellt yrke, att dansare har en kort karriär och behöver komma ut i yrkeslivet tidigt. Dansarna blir också pensionerade tidigt, så de gav sitt godkännande. Detta speglar kanske att man även på det statliga planet är litet på väg att förändra synen på nödvändigheten att satsa också på de speciella talangerna.

Vi har lärare från många olika länder på balettskolan och med olika bakgrund och olika traditioner. Det har hänt, någon gång, att jag som ledare för skolan måste ta ett samtal med någon för att se till att eleverna behandlas med den hänsyn och respekt och har den trygghet som alla har rätt till, och att man ska vara observant på hur sårbara elever är i den åldern.

Jag tror man nu kan se att vi har en gemensam förståelse för vår profil och hur det skall vara. Vi har ett väldigt bra samarbete med föräldraföreningen, som bland annat hjälper oss att ta upp frågor om näringsbehov och ätstörningar. Vi har dessutom en fysioterapeut som även kan ta upp andra personliga problem med eleverna.

Du följer väl debatten i Sverige?
Jag har stor respekt för att man i Sverige tog skolan på allvar och genomförde en särskild utredning på departementsnivå om balettskolan och dess organisation.

Sedan gäller det att fullfölja det hela, men då är det ju så, att en så stor förändring är en krävande process, som också kräver fortsatt politiskt stöd för att lyckas fullt ut.

Anders Jörlén
1 juni 2013

 • pure_coincidence_c_admill_kuyler
  Young dancers impress in new choreography: Junior Ballett Zürich in Impulse
  Junior Ballett Zürich , founded in 2001 is now an established adjunct to the main company appearing regularly in major productions and with many of the young dancers joining the company ranks.The lives...

 • tag_tueren_2015©zenna_web_D33B0866
   »I think the Prix de Lausanne gives a great opportunity for young dancers to get into the international dance field«
  In Montreux I met with Jason Beechey director of the Palucca University of Dance Dresden, one of the prestigious schools that are associated with the Prix. Jason has also been a member of the Artistic...

 • Samira Bethke Kitri PDL21
  Prix de Lausanne 2021 blev en annorlunda tävling
  På grund av den pågående pandemin hölls tävlingen i år digitalt. De nio jury medlemmarna som bedömde dansarna var samlade i Lausanne där de såg de tävlandes bidrag på storbildsvideo. Clairemarie Osta ...

 • Törnrosa Aurora 
  I pandemins spår – kommer dansare, sångare med flera tvingas byta yrke? Dansportalen undersöker
  I en artikel i DN den 17 november säger Birgitta Svendén, chef för Kungliga Operan i Stockholm: ”fler och fler lämnar sina yrken och söker nytt jobb. Vi ser redan nu ett kompetenstapp och om vi inte k...

 • Auguste Marmus
  Auguste Marmus förverkligar sin dröm i St Petersburg
  Uppvuxen i Majorna i Göteborg och tidigare elev vid Svenska Balettskolan i Göteborg gör Auguste Marmus just nu sitt APL-år vid Vaganova-skolan i St Petersburg. Att han getts denna möjlighet handlar om...

 • God Jul & Gott Nytt År 🎄 Merry Christmas & Happy New Year
  A Holiday Greeting from Dansportalen!

 • Jekyll & Hyde
  Världspremiären av baletten Dr. Jekyll and Mr. Hyde vid Nationalbaletten med glänsande manlig energi och dans
  Höstens andra balettpremiär i Operahuset i Helsingfors hann ha sin premiär och dansas av alla tre rollbesättningarna före dörrarna åter stängdes på grund av pandemin. Tre föreställningar skulle ha åte...

 • Laura Persson SVB
  Kulturstipendium till ung talang vid Svenska Balettskolan
  Laura Persson, 15 år, har tilldelats ett stipendium ur Västsvenska Kulturfonden. Stipendiet skulle hon få mottaga vid en festlig ceremoni den 28 november.

 • Transit SDT Carl Thorborg
  Nya verket Transit är en ursinnigt utförd ritual, en kamp för överlevnad och förändring
  Jag fick tillfälle att se premiären av Skånes Dansteaters Transit på Malmö Operan den 17 oktober. I en lokal som rymmer ca 1500 åskådare var det tillåtit att endast ha en publik på högst 50 personer.F...

 • Dansmuseet
  Ballets Suédois 1920–1925 på Dansmuseet
  Dansmuseet i Stockholm uppmärksammar hundraårsdagen av Svenska balettens i Paris premiärföreställning den 25 oktober 1920 med en jubileumsutställning under mottot ”OM NI INTE GILLAR DET KAN NI DRA ÅT ...

 • Saluts démos 2015
  Everything is in our bodies, says Madame Elisabeth Platel, director for Paris Opera Ballet School
  Leaving the plane at Charles de Gaulle-airport you are met by large photos of dancers, musicians and other cultural motives along the walls in the airport. A fantastic way to welcome visitors.My goal ...

 • Ekman Operan sep 2020
  Det var som om man blev ännu mer passionerad av att vara dansare bara för att man inte kunde ge föreställningar
  Dansportalen träffade dansarna Hampus Gauffin och Gabriel Barrenengoa vid Kungliga Baletten i ett samtal om pandemins konsekvenser och om det nya programmet på Operan av koreografen Alexander Ekman.De...

 • Agneta S
  Agneta Stjernlöf-Valcu: Du ska förmedla dansnotationen till dansare så att det blir en föreställning.
  Dansnotationens syfte är inte bara att bevara något som passerat utan först och främst att ge möjlighet till återskapande. En videofilmning är alltid en tolkning av ett koreografiskt verk.Oavsett om a...

 • COW1
  Nationaloperans säsongöppning med en mycket fräsch COW av Alexander Ekman.
  Höstens första danspremiär vid Nationaloperan i Helsingfors hälsades mycket välkommen av premiärpubliken på lördag kväll. Alexander Ekmans COW visade sig vara den energiska laddning som behövs just nu...

 • SHIFT I CACTI
  Höststart på Kungliga Operan – urpremiär av Alexander Ekman
  Den 26 september slår Kungliga Operan åter upp dörrarna för en ny säsong med två premiärer, först ut är Alexander Ekmans SHIFT | CACTI. Därmed flyttas säsongsstarten fram vilket innebär att premiären ...

 • Oscar Salomonsson
  Oscar Salomonsson, premiärdansare – Det udda och uttrycksfullas mästare
  Oscar är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och anställdes vid baletten 1997. Mellan 2004 och 2007 dansade han i Madrid, Spanien.Han återvände till Stockholm och fick utmärkelsen Årets dansare...

 • SigridYAGP
  Om finalen som ställdes in och Sigrids drivkraft, engagemang och hårda arbete
  Sigrid Åberg är 13 år och går Alhanko Academy of Ballet i Stockholm. I höstas var hon i Cattolica, Italien och tävlade i Youth American Grand Prix.I vår skulle hon egentligen åkt till New York för att...

 • LesBalletSuedois
  There is no lack of creativity in the house. We just work in different ways.”
  Nicolas Le Riche – Ballet director of Royal Swedish Ballet – gives Dansportalen an update on the current situation of the company and informs about the plans for the future.Upon arrival of Covid-19 Ro...

 • Paul Marque Le Louvre
  Scènes de la vie confinée de Paul Marque
  A Paris, le confinement règne depuis le mois de mars. Pour les Français il est interdit de passer plus d’une heure dehors ou s'éloigner au-delà d’un kilomètre de sa maison, sinon on écope d’une amende...

 • Paul Marque Louvre
  Meet Paul Marque and a Soloist Dancers Life Today in Paris
  In Paris, social distancing rules have been in place since March. French people are forbidden to spend more than an hour outside or travelling more than one kilometre from their home. If they do eithe...

 • Carmen Helsinki
  En magisk föreställning av Carmen
  En helaftonsbalett i tre akter till musik av Georges Bizet hade premiär på Nationaloperan i Helsingfors i vår. Produktionen var norsk och koreografen var denna gång Liam Scarlett.Alla föreställningar ...

 • GöteborgsOperan
  Vad händer på våra operahus när världen stängs ner på grund av Covid-19? Katrín Hall, GöteborgsOperans Danskompanis konstnärliga chef om situationen i Göteborg
  Dansportalen har talat med Göteborgsoperans Danskompanis konstnärliga chef, Katrín Hall. Hon berättar att man i dessa dagar får använda all sin kreativitet för att hitta och nå publiken och att vara f...

 • Beyond GO mars 2020
  "Allt som man gör i en uppsättning, vare sig det är teater, dans eller något annat rör det sig om en relation med åskådarna"
  GöteborgsOperans Danskompani backar inte för utmaningar. Efter Sidi Larbi Cherkaouis ”Icon”, med 3,5 ton lera på scenen, och Damien Jalets ”Skid”, där golvet hade en lutning på 34˚, tar de sig nu an ä...

 • Balettpedagogtävlingen
  Många talanger i den nationella balettävlingen
  Den nationella balettävlingen hålls vartannat år av Balettpedagogernas förening i Helsingfors . Den alternerar med tävlingen Ung energi som också anordnas av föreningen. Skolornas intresse stort och ko...

 • Kuckel Foto Mats Bäcker
  Alexander Ekman, highly topical choreographer
  Well renowned choreographer Alexander Ekman , 36, has a voluminous luggage of successes in his baggage. When you open the case, they fly out of it. Eskapist which opened in the spring 2019 at the Stock...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil