Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Anita Jokela, Helsingfors: en ny Svansjön och nya vindar inom balettutbildningen

Finlands Nationalbalett har dansat Kenneth Greves nya Svansjön under hösten – premiären var den 23 oktober. Föreställningarna har varit slutsålda, och publikens reaktioner har varierat mycket; de som känner till de tidigare versionerna har saknat en del bekanta inslag –  t.ex. vissa utelämnade delar av den kända musiken av Pjotr Tjajkovskij – medan andra däremot har välkomnat denna nyhet bland alla omstrukturerade äldre balettverk.

Svansjön – främst bland alla fina helaftonsbaletter – skapades i St. Petersburg för drygt 100 år sedan av koreograferna Marius Petipa och Lev Ivanov.  Den är också den mest kända baletten bland publiken världen runt.

Andrew Bowman och Nikola Márová som prins Siegfried och Odile. Fotograf Sakari Viika

Andrew Bowman och Nikola Márová som prins Siegfried och Odile. Fotograf Sakari Viika

Numera är det vanligt att gamla klassiker struktureras om – läs: moderniseras – och vanligt är också att balettcheferna – förutom sin egentliga ledaruppgift för kompanier även verkar som koreografer. Det är fallet även i Helsingfors – såsom i Stockholm. Orsakerna är flera. Det är inte alltid endast viljan att skapa ny koreografi, det ekonomiska samt tanken på utvecklingen av den egna karriären kan förutspås ligga bakom – och inget fel med det. Så går ju konsten framåt – också. Cheferna känner sina dansare och deras förmåga och kan bidra till ett lyft för deras karriärer, inte bara genom att ge dem roller utan också i bästa fall genom att entusiasmera artister för att jobba vidare och se framåt.

Och framåt går det också i Helsingfors med undervisningen av blivande konstnärer inom baletten – får vi hoppas: Kenneth Greve har även här blåst nytt liv i de gamla strukturerna vid Operans balettläroanstalt. Förutom införandet av balettens nya dansarkategorier har han fokuserat på utbildningen av operans framtida dansare. De ska ha en bättre och mer omfattande utbildning inom det väsentligaste, själva den klassiska baletten. Finlands Nationalbalett är sedan länge inte en nationell balett i den meningen som man tidigare förstått, en stor del av dansarna är skolade utomlands. Detta är ju fallet på många håll – och teatrarna vill ju erbjuda det bästa till sin publik. Men nu vill Greve alltså ta vara på landets egna förmågor – det finns stor potential i Finland.

Andrew Bowman och Wilfried Jacobs. Fotograf Sakari Viika

Andrew Bowman och Wilfried Jacobs. Fotograf Sakari Viika

Ett nytt koncept
Kenneth Greve har skrivit om balettens libretto; nu ser vi den elaka manliga häxan och härskaren i sitt dunkla rike någonstans inne i skogen, von Rothbart, som en accepterad gäst vid hovet, som drottningens sällskap och förtrogne – och kanske en tilltänkt gemål. Han tycks också ha inflytande över prinsen, han tillrättavisar honom och ger råd till honom; om hur man spänner bågen i skogen med vilt – dvs. svanar - i sikte. Prinsens bästa vän Benno är möjligen förälskad i honom – och blir i sin tur besviken över svanprinsessans inträde i hans liv. Greve har valt att visa hur Benno, som en motpart och fiende till Rothbart, förtrollas av honom: han får skepnaden av den svarta svanen – vilken i sin tur ska bli en bedragare som vid hovbalen ska föra prinsen vilse; få honom att avlägga en ed om äktenskap. Traditionellt har den svarta svanen fått gestalta von Rothbarts dotter i en ny skepnad.

Nikolas Koskivirta, Maki Nakagawa och Frans Valkama i rysk dans. Fotograf Sakari Viika

Nikolas Koskivirta, Maki Nakagawa och Frans Valkama i rysk dans. Fotograf Sakari Viika

En del av publiken saknade en del av de karaktärsdanser som traditionellt setts i tredje akten av den älskade baletten. Den är nu kortare än de tidigare versionerna och Kenneth Greve förklarar att han velat göra helheten mera publikvänlig. Skulle detta förstås som att han inte idag tror på publikens förmåga att smälta en längre helhet? – Något att fundera över. Traditionella Svansjöföreställningar brukar dock dra till sig publik oavsett längden av denna fina saga.

Vid denna nya iscensättning har karaktärsdansernas antal minskats till tre, och med ny koreografi. Vi ser en spansk dans, en rysk dans och en ungersk dans. Dansarna gör bra ifrån sig och några passar bättre till sina nya rolluppgifter än vad man på förhand skulle ha tänkt. Intressant är att se att Anna Sariola, traditionellt en till karaktären mjukare dansare, är bättre som solist i den spanska dansen än i den ryska. För Linda Haakanas del upplevde jag motsatsen; hon är dock vanligtvis en dansare som är skarp i vändningarna och med en gedigen teknik. Här kan man konstatera att det är riktigt bra att en dansare inte alltid används för att tolka och dansa roller av samma typ. Det är på det personliga planet bra med nya utmaningar också karaktärsmässigt.

Den sak som de flesta nämner först, när de tillfrågas hur förändringarna påverkat upplevelsen av baletten jämfört med tidigare, är musiken; upplevelsen av hela verket påverkas av att musiken inte hörs i sin helhet. Detta gör att den här Svansjön är något annat än ett storverk även om något av det ursprungliga och viktigaste behållits på sin plats. Andra aktens stora vita pas de deux är traditionellt, så också det grand pas de deux som vi känner från tredje akten. Och publiken skulle inte gilla alls att inte få se småsvanarnas dans, som stora delen känner igen och tycker om.  

Scenografin och kostymerna är av Karin Betz – såväl i Prag som i Helsingfors, och ljussättningen av Mikki Kunttu. Fungerande – traditionellt med moderna inslag. Och på svanarnas tutuer finns det också äkta fjädrar!

Scenbild skapad av Karin Betz. Fotograf Sakari Viika

Scenbild skapad av Karin Betz. Fotograf Sakari Viika

Goda dansprestationer
Nåväl, när man då på sina ställen får se de vita svanarna blir man lycklig; de är utomordentligt väldansande, vackra och sofistikerade. Raderna är raka och fina. Svanarna i corps de ballet, balettkåren, ska enligt Kenneth Greve verkligen kunna sitt, och koreografin kräver också mer av varje svan än tidigare. De har fått lära sig en ny typ av handrörelser; Greve hade också i sin tur länge studerat riktiga svanar och berättade att dansarna ibland fått verkligen ont av att försöka vända armarna till vissa nya positioner.

I spetsen sågs de små svanarna – fyra åt gången ur gänget Aino Ettala, Linda Haakana, Tiia Huuskonen, Elena Ilyina, Mira Ollila och Annika Nieminen – samt de fyra ledande svanarna – Mai Komori, Ira Lindahl, Claire Lonchampt, Johanna Nuutinen, Terhi Räsänen och Sari Stenholm, vissa av dessa alternerande i uppgiften.

"Väldansande, vackra och sofistikerade svanar". Fotograf Sakari Viika

"Väldansande, vackra och sofistikerade svanar". Fotograf Sakari Viika

Denna Svansjön har också många nya fina lösningar; inte minst tänker man på von Rothbarts roll och dess möjligheter för dansaren – och därigenom görs hans gestalt trovärdigare; han är en annan sorts makthavare än i den traditionella versionen. Eller en jämlik – här har vi ju två olika stories för Svansjön, såsom konstaterats. Så – vi befinner oss närmare det nutida – kanske, vem vet – och en fågelliknande gestalt har här funktionen som en hovmedlem, nästan, i alla fall. Rollen gjordes alldeles ypperligt av Wilfried Jacobs som i och med detta framträdande fick benämningen premiärdansare. Jacobs var ytterst trovärdig – man kunde nästan tro att rollen gjorts för honom. Hans dans var precis, snabb, effektiv – den virtuositet som han visade fick en att tänka att bättre kunde man inte göra ifrån sig.

Om vi fortsätter med männens prestationer måste medges att Nationalbalettens dansare denna höst visat en effektivare och bättre bild av sig själva än tidigare. I Svansjön såg vi många fina rollprestationer. Pas de trois i första akten dansades av nykomlingen i vår balett Toru Okada – Benno – med damerna Aino Ettala och Ophélie Rodighiero. Ophélie utnämnd i höst till solist, unga ballerinan Aino med sin fina dans snart medlem av ABT i New York för ett halvår framåt. Åtminstone. Aino är aktuell även som debutant i rollen som Klara (eller Maria) i Nötknäpparen och Råttkungen vid Nationaloperan från den 7 december.  

Det måste framhållas att drottningens – jag såg Anastasia Dunets i denna roll – dramatiska insats gjorde intryck på mig. Samma sak har sagts om Nina Hyvärinens tolkning med vissa jämförelser. Anastasia har dock fått mera utbildning för drama än de flesta, och det syns, hon gör sin roll verkligen med finess – hon är aristokratisk och allt är på sin plats. Den här dansaren har också annars mognat under sin tid i Finland (2000-), och hinner – får man hoppas – ännu göra en del såväl på scenen som beträffande de utmaningar som hon väljer åt sig i framtiden. Anastasia är utbildad på Vaganova-institutet i St. Petersburg och har inlett sin dansarkarriär på Mariinskij-teatern.

En vacker och övertygande svanprinsessa . . .
Som Odette-Odile sågs bland andra en gäst från operan i Prag. Nikola Márová hade dansat huvudrollen redan på våren när denna version hade sin världspremiär i hennes hemstad. Hon var en säker dansare som intog scenen och övertygade publiken. Hennes svan gled vackert fram som Odette – den första kvällen först lite försiktigare – och när man sedan såg henne som Odile kom man på att, jaha, hon är mera en svart svan än en vit – tills hon mot slutet gav också Odettes roll med mera kraft. Dock inte överdramatiserat utan med en attityd som segrade i rollbilden. – Nikola Márová har tre gånger valts till Tjeckiens populäraste ballerina.

Andrew Bowman och Salla Eerola i andra akten. Fotograf Sakari Viika

Andrew Bowman och Salla Eerola i andra akten. Fotograf Sakari Viika

. . . och den stilige prinsen
Andrew Bowman var hennes partner, liksom åt Salla Eerola då det var hennes tur att göra rollen.  Sallas dans har under hösten – jag har skrivit om detta redan i samband med tankar om Bajadärens gestaltning – blivit något helt annorlunda än tidigare; hon vågar, hon är eterisk på ett sätt som vi inte kunde ana att hon skulle bli, hon har mognat till de stora rollerna. Dansat dessa har hon ju länge, men nu kan vi njuta av en annan sorts tolkning också. Skönt – man upplever dansens magi som bäst – det är så det skall vara, denna stämning som skall strömma över orkesterdiket.

Andrew Bowman var en stilig dansare och bra partner. Till Helsingfors kom han från Köpenhamn och Det Kongelige Ballet där han dansat som solodansare (premiärdansare) sedan 2001. Andrew har gjort alla de stora prinsrollerna i balettens kanon – dvs. ledande roller i de viktigaste stora verken i balettlitteraturen. Såsom just Svansjöns prins. Det är trevligt med gästande dansare som har något att ge ifrån sig, sin konst och kultur, såväl åt publiken som åt dansarna i gruppen.

Några sista reflektioner
Det finns en (så kallad) naken svan i rollistan; det är denna figur som prinsen allra först möter i skogen. Kenneth förklarar att han inte förstår varför prinsen skulle bli kär i en svan, så denna nakna svan är flickan som han möter vid sjön. Rollen görs – i hudfärgad trikå – av någon annan än dansaren som gör Odette-Odile. Jag ställer mig lite tveksamt till den här rollgestalten på grund av att detta tillägg till storyn är mindre lyckat, och inte minst därför att dansens karaktär är annorlunda. Och – det kan ju vara svårt att förstå också detta att det finns några trollkarlar som i verkligheten kan göra under av den typ som är presenterade i berättelsen.

Balettelever har tagits med för att dansa vid hovet i första akten och kommer på att det här kunde kanske ha utelämnats, speciellt efter att barnen vinkande lämnat scenen. Kanske var det tänkt att de yngre i publiken skulle få se barn på scenen vinka åt dem själva, Operans rekommendation är ju också "en Svansjön för alla från 6 år och uppåt".

Salla Eerola som den nakna svanen tillsammans med prinsen, Andrew Bowman. Fotograf Sakari Viika

Salla Eerola som den nakna svanen tillsammans med prinsen, Andrew Bowman. Fotograf Sakari Viika

Anita Jokela
16 dec 2009


 • pure_coincidence_c_admill_kuyler
  Young dancers impress in new choreography: Junior Ballett Zürich in Impulse
  Junior Ballett Zürich , founded in 2001 is now an established adjunct to the main company appearing regularly in major productions and with many of the young dancers joining the company ranks.The lives...

 • tag_tueren_2015©zenna_web_D33B0866
   »I think the Prix de Lausanne gives a great opportunity for young dancers to get into the international dance field«
  In Montreux I met with Jason Beechey director of the Palucca University of Dance Dresden, one of the prestigious schools that are associated with the Prix. Jason has also been a member of the Artistic...

 • Samira Bethke Kitri PDL21
  Prix de Lausanne 2021 blev en annorlunda tävling
  På grund av den pågående pandemin hölls tävlingen i år digitalt. De nio jury medlemmarna som bedömde dansarna var samlade i Lausanne där de såg de tävlandes bidrag på storbildsvideo. Clairemarie Osta ...

 • Törnrosa Aurora 
  I pandemins spår – kommer dansare, sångare med flera tvingas byta yrke? Dansportalen undersöker
  I en artikel i DN den 17 november säger Birgitta Svendén, chef för Kungliga Operan i Stockholm: ”fler och fler lämnar sina yrken och söker nytt jobb. Vi ser redan nu ett kompetenstapp och om vi inte k...

 • Auguste Marmus
  Auguste Marmus förverkligar sin dröm i St Petersburg
  Uppvuxen i Majorna i Göteborg och tidigare elev vid Svenska Balettskolan i Göteborg gör Auguste Marmus just nu sitt APL-år vid Vaganova-skolan i St Petersburg. Att han getts denna möjlighet handlar om...

 • God Jul & Gott Nytt År 🎄 Merry Christmas & Happy New Year
  A Holiday Greeting from Dansportalen!

 • Jekyll & Hyde
  Världspremiären av baletten Dr. Jekyll and Mr. Hyde vid Nationalbaletten med glänsande manlig energi och dans
  Höstens andra balettpremiär i Operahuset i Helsingfors hann ha sin premiär och dansas av alla tre rollbesättningarna före dörrarna åter stängdes på grund av pandemin. Tre föreställningar skulle ha åte...

 • Laura Persson SVB
  Kulturstipendium till ung talang vid Svenska Balettskolan
  Laura Persson, 15 år, har tilldelats ett stipendium ur Västsvenska Kulturfonden. Stipendiet skulle hon få mottaga vid en festlig ceremoni den 28 november.

 • Transit SDT Carl Thorborg
  Nya verket Transit är en ursinnigt utförd ritual, en kamp för överlevnad och förändring
  Jag fick tillfälle att se premiären av Skånes Dansteaters Transit på Malmö Operan den 17 oktober. I en lokal som rymmer ca 1500 åskådare var det tillåtit att endast ha en publik på högst 50 personer.F...

 • Dansmuseet
  Ballets Suédois 1920–1925 på Dansmuseet
  Dansmuseet i Stockholm uppmärksammar hundraårsdagen av Svenska balettens i Paris premiärföreställning den 25 oktober 1920 med en jubileumsutställning under mottot ”OM NI INTE GILLAR DET KAN NI DRA ÅT ...

 • Saluts démos 2015
  Everything is in our bodies, says Madame Elisabeth Platel, director for Paris Opera Ballet School
  Leaving the plane at Charles de Gaulle-airport you are met by large photos of dancers, musicians and other cultural motives along the walls in the airport. A fantastic way to welcome visitors.My goal ...

 • Ekman Operan sep 2020
  Det var som om man blev ännu mer passionerad av att vara dansare bara för att man inte kunde ge föreställningar
  Dansportalen träffade dansarna Hampus Gauffin och Gabriel Barrenengoa vid Kungliga Baletten i ett samtal om pandemins konsekvenser och om det nya programmet på Operan av koreografen Alexander Ekman.De...

 • Agneta S
  Agneta Stjernlöf-Valcu: Du ska förmedla dansnotationen till dansare så att det blir en föreställning.
  Dansnotationens syfte är inte bara att bevara något som passerat utan först och främst att ge möjlighet till återskapande. En videofilmning är alltid en tolkning av ett koreografiskt verk.Oavsett om a...

 • COW1
  Nationaloperans säsongöppning med en mycket fräsch COW av Alexander Ekman.
  Höstens första danspremiär vid Nationaloperan i Helsingfors hälsades mycket välkommen av premiärpubliken på lördag kväll. Alexander Ekmans COW visade sig vara den energiska laddning som behövs just nu...

 • SHIFT I CACTI
  Höststart på Kungliga Operan – urpremiär av Alexander Ekman
  Den 26 september slår Kungliga Operan åter upp dörrarna för en ny säsong med två premiärer, först ut är Alexander Ekmans SHIFT | CACTI. Därmed flyttas säsongsstarten fram vilket innebär att premiären ...

 • Oscar Salomonsson
  Oscar Salomonsson, premiärdansare – Det udda och uttrycksfullas mästare
  Oscar är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och anställdes vid baletten 1997. Mellan 2004 och 2007 dansade han i Madrid, Spanien.Han återvände till Stockholm och fick utmärkelsen Årets dansare...

 • SigridYAGP
  Om finalen som ställdes in och Sigrids drivkraft, engagemang och hårda arbete
  Sigrid Åberg är 13 år och går Alhanko Academy of Ballet i Stockholm. I höstas var hon i Cattolica, Italien och tävlade i Youth American Grand Prix.I vår skulle hon egentligen åkt till New York för att...

 • LesBalletSuedois
  There is no lack of creativity in the house. We just work in different ways.”
  Nicolas Le Riche – Ballet director of Royal Swedish Ballet – gives Dansportalen an update on the current situation of the company and informs about the plans for the future.Upon arrival of Covid-19 Ro...

 • Paul Marque Le Louvre
  Scènes de la vie confinée de Paul Marque
  A Paris, le confinement règne depuis le mois de mars. Pour les Français il est interdit de passer plus d’une heure dehors ou s'éloigner au-delà d’un kilomètre de sa maison, sinon on écope d’une amende...

 • Paul Marque Louvre
  Meet Paul Marque and a Soloist Dancers Life Today in Paris
  In Paris, social distancing rules have been in place since March. French people are forbidden to spend more than an hour outside or travelling more than one kilometre from their home. If they do eithe...

 • Carmen Helsinki
  En magisk föreställning av Carmen
  En helaftonsbalett i tre akter till musik av Georges Bizet hade premiär på Nationaloperan i Helsingfors i vår. Produktionen var norsk och koreografen var denna gång Liam Scarlett.Alla föreställningar ...

 • GöteborgsOperan
  Vad händer på våra operahus när världen stängs ner på grund av Covid-19? Katrín Hall, GöteborgsOperans Danskompanis konstnärliga chef om situationen i Göteborg
  Dansportalen har talat med Göteborgsoperans Danskompanis konstnärliga chef, Katrín Hall. Hon berättar att man i dessa dagar får använda all sin kreativitet för att hitta och nå publiken och att vara f...

 • Beyond GO mars 2020
  "Allt som man gör i en uppsättning, vare sig det är teater, dans eller något annat rör det sig om en relation med åskådarna"
  GöteborgsOperans Danskompani backar inte för utmaningar. Efter Sidi Larbi Cherkaouis ”Icon”, med 3,5 ton lera på scenen, och Damien Jalets ”Skid”, där golvet hade en lutning på 34˚, tar de sig nu an ä...

 • Balettpedagogtävlingen
  Många talanger i den nationella balettävlingen
  Den nationella balettävlingen hålls vartannat år av Balettpedagogernas förening i Helsingfors . Den alternerar med tävlingen Ung energi som också anordnas av föreningen. Skolornas intresse stort och ko...

 • Kuckel Foto Mats Bäcker
  Alexander Ekman, highly topical choreographer
  Well renowned choreographer Alexander Ekman , 36, has a voluminous luggage of successes in his baggage. When you open the case, they fly out of it. Eskapist which opened in the spring 2019 at the Stock...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil