Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Operans Balettklubbs stipendiefonder

Operans Balettklubb ansvarar för tre stipendiefonder till förmån för dansare, dansutbildning och danskonsten. Det går inte att söka bidrag från dessa fonder utan fondernas styrelser beslutar om stipendierna. Den som är intresserad av att stödja fonderna genom ett bidrag är varmt välkommen att välja en eller flera fonder nedan.

Mariane Orlando vid Balettklubbens 10-årsjubileum. Fotograf Märta Forsman

Mariane Orlando vid 10-årsjubileet. Foto Märta Forsman

Stiftelsen Mariane Orlandos stipendiefond

delar ut stipendium till dansare inom Kungliga Baletten, som visat markant utveckling inom sin konst och som äger personlig utstrålning och övertygande gestaltningsförmåga.

Bidrag till fonden kan sättas in på
Danske Bank, konto: 1344 32 44 009
Mariane Orlandos Stipendiefond.
Skriv GÅVA på talongen.

Stiftelsen Mariane Orlandos stipendiefond instiftades vid ett medlemsmöte i Operans Balettklubbden 4 december 1976, i närvaro av Mariane Orlando själv, som klubbens särskilda tack för hennes enastående dansargärning.

Stipendiet kan ej sökas. Stipendiaterna utses av en särskild jury där Mariane Orlando är hedersordförande. Kungliga Balettens konstnärlige ledare och Balettklubbens ordförande är självskrivna medlemmar. Dessutom ingår en representant för svenska dansskribenter och en representant för Kungliga Balettens dansare.

Balettklubbens Hedersstipendium

Vid speciella tillfällen har Operans Balettklubb utdelat hedersstipendier till en förtjänt person inom Balettsektionen vid Kungliga Operan. Senast skedde detta vi klubbens 40-årsjubileum 2015, då ett hedersstipendium till dansaren Johan Renvalls minne tilldelades förstesolisten vid Kungliga Baletten: Daniel Norgren-Jensen.

Balettvänners fond för Svenska Balettskolan

är en annan fond som Balettklubben administrerar, för att stödja skolans verksamhet, framför allt dess elevföreställningar.
Bidrag till fonden kan sättas in på Danske Bank, konto: 1344 32 74 439 Skriv: GÅVA på talongen.

Balettskolans jubileumsföreställning 2011 avslutades med slutakten i Törnrosa. Fotograf Carl Thorborg

Balettskolans jubileumsföreställning 2011 avslutades med slutakten i Törnrosa. Fotograf Carl Thorborg

Mariane Orlando-stipendiater

2018

2017

2016

Inget stipendium delades ut

Inget stipendium delades ut

Mayumi Yamaguchi

2015

Minji Nam

2014

Jérôme Marchand

2013

Mariko Kida

2012

Hugo Therkelson

2011

Gina Tse

2010

Nicole Rhodes

2009

Oscar Salomonsson

2008

Nikolaus Fotiadis

2007

Jurgita Dronina

2006

Pascal Jansson

2005

Aleksander Nikolaev

2004

Katja Björner

2003

Sebastian Michanek

2002

Nathalie Nordquist

2001

Karin Forslind

2000

Tim Matiakis

1999

Olof Westring

1999

Agneta Stjernlöf-Valcu

1998

Jenny Nilson

1997

Nadja Sellrup

1997

Per Mankeus

1996

Jens Rosén

1996

Dobrana Mirchev

1995

Anders Nordström

1994

Marion Vijn

1993

Jan-Erik Wikström

1992

Eva Nissen

1991

Anna Backman-Valev

1990

Johannes Öhman

1989

Marie Lindqvíst

1988

Mikael Mengarelli

1987

Hans Nilsson

1986

Mia Stagh-Collins

1985

Göran Svalberg

1984

Johanna Björnson

1983

Weit Carlsson

1982

Anders Hellström

1981

Charlotte Stålhammar

1980

Pär Isberg

1979

Madeleine Onne

1978

Matz Skoog

1977

Kristin Kåge

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision