Dansportalen

Operans Balettklubbs stipendiefonder

Operans Balettklubb ansvarar för tre stipendiefonder till förmån för dansare, dansutbildning och danskonsten. Det går inte att söka bidrag från dessa fonder utan fondernas styrelser beslutar om stipendierna. Den som är intresserad av att stödja fonderna genom ett bidrag är varmt välkommen att välja en eller flera fonder nedan.

Mariane Orlando vid Balettklubbens 10-årsjubileum. Fotograf Märta Forsman

Mariane Orlando vid Balettklubbens 10-årsjubileum. Fotograf Märta Forsman

Stiftelsen Mariane Orlandos stipendiefond

Klubben administrerar fonden, som årligen delar ut stipendium till lovande yngre dansare vid Kungliga Baletten.
Bidrag till fonden kan sättas in på Danske Bank, konto: 1344 32 44 009 Mariane Orlandos Stipendiefond. Skriv GÅVA på talongen.

Stiftelsen Mariane Orlandos stipendiefond instiftades vid ett medlemsmöte i Operans Balettklubbden 4 december 1976, i närvaro av Mariane Orlando själv, som klubbens särskilda tack för hennes enastående dansargärning.

Stiftelsen Mariane Orlandos stipendiefond delar årligen ut ett stipendium till en dansare inom Kungliga Baletten, som under året visat markant utveckling inom sin konst och som äger personlig utstrålning och övertygande gestaltningsförmåga.

Stipendiet kan ej sökas. Stipendiaterna utses av en särskild jury där Mariane Orlando är hedersordförande. Kungliga Balettens konstnärlige ledare och Balettklubbens ordförande är självskrivna medlemmar. Dessutom ingår en representant för svenska dansskribenter och en representant för Kungliga Balettens dansare.

Balettklubbens Hedersstipendium

Vid speciella tillfällen har Operans Balettklubb utdelat hedersstipendier till en förtjänt person inom Balettsektionen vid Kungliga Operan. Senast skedde detta vi klubbens 40-årsjubileum 2015, då ett hedersstipendium till dansaren Johan Renvalls minne tilldelades förstesolisten vid Kungliga Baletten: Daniel Norgren-Jensen.

Balettvänners fond för Svenska Balettskolan

är en annan fond som Balettklubben administrerar, för att stödja skolans verksamhet, framför allt dess elevföreställningar.
Bidrag till fonden kan sättas in på Danske Bank, konto: 1344 32 74 439 Skriv: GÅVA på talongen.

Balettskolans jubileumsföreställning 2011 avslutades med slutakten i Törnrosa. Fotograf Carl Thorborg

Balettskolans jubileumsföreställning 2011 avslutades med slutakten i Törnrosa. Fotograf Carl Thorborg

Jag ville bara dansa
NorrDans
Dans i Nord
GöteborgsOperan

Läs mer här:

Powered by SiteVisionlänk till annan webbplats