Dansportalen

Operans Balettklubbs stipendiefonder

Operans Balettklubb ansvarar för tre stipendiefonder till förmån för dansare, dansutbildning och danskonsten. Det går inte att söka bidrag från dessa fonder utan fondernas styrelser beslutar om stipendierna. Den som är intresserad av att stödja fonderna genom ett bidrag är varmt välkommen att välja en eller flera fonder nedan.
Mariane Orlando vid Balettklubbens 10-årsjubileum. Fotograf Märta Forsman

Mariane Orlando vid Balettklubbens 10-årsjubileum. Fotograf Märta Forsman

Stiftelsen Mariane Orlandos stipendiefond

Klubben administrerar fonden, som årligen delar ut stipendium till lovande yngre dansare vid Kungliga Baletten.
Bidrag till fonden kan sättas in på plusgiro 29 98 - 3 Mariane Orlandos Stipendiefond.
Skriv Orlandofonden på talongen.

Balettklubbens Hedersstipendium

Vid speciella tillfällen har Operans Balettklubb utdelat hedersstipendier till en förtjänt person inom Balettsektionen vid Kungliga Operan. Senast skedde detta vi klubbens 40-årsjubileum 2015, då ett hedersstipendium till dansaren Johan Renvalls minne tilldelades förstesolisten vid Kungliga Baletten: Daniel Norgren-Jensen.

Balettvänners fond för Svenska Balettskolan

är en annan fond som Balettklubben administrerar, för att stödja skolans verksamhet, framför allt dess elevföreställningar.
Bidrag till fonden kan sättas in på plusgiro 83 13 15-7, Operans Balettklubb.
Skriv Balettskolefonden på talongen.

Balettskolans jubileumsföreställning 2011 avslutades med slutakten i Törnrosa. Fotograf Carl Thorborg

Balettskolans jubileumsföreställning 2011 avslutades med slutakten i Törnrosa. Fotograf Carl Thorborg

Jag ville bara dansa
NorrDans
Dans i Nord
GöteborgsOperan

Läs mer här:

Powered by SiteVisionlänk till annan webbplats